Akademik Pozisyonlar

 • Günümüz2011

  Profesör

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • 20112007

  Doçent

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • 20072000

  Yardımcı Doçent

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • 20001993

  Araştırma Görevlisi

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • 19931991

  Öðretmen

  Özel Dershaneler Felsefe Grubu

 • 19911982

  Öðretmen

  MEB Felsefe Grubu

Eğitim Özgeçmişi

 • Ph.D1997

  Kurumlar Sosyolojisi Doktora

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • M.B.A.1990

  Kurumlar Sosyolojisi Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • B.A.1982

  Sosyoloji Bölümü Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1976

  Niðde Öðretmen Lisesi

Onur ve Ödüller

 • 2013
  Türkiye Sosyal Bilimler Akademisi (TÜBA), Ders Kitapları Çeviri Ödülü
  image
  Sosyolojide Perspektifler, Cuff vd., Say Yayınları
 • 2011
  Türkiye Sosyal Bilimler Akademisi (TÜBA), Ders Kitapları Çeviri Ödülü
  image
  2011 Yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, J. H. Turner, L. Beeghley, C. H. Powers
 • 2009
  Türkiye Sosyal Bilimler Akademisi (TÜBA), Ders Kitapları Çeviri Ödülü (Mansiyon)
  image
  2009 Yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, Kayda Deðer Eser Ödülü (Mansiyon), Sosyal Teoriye Giriş, Derek Layder

Telif Kitaplar

 • 2017

  Emile Durkheim'ın Sosyolojisi ve Felsefî Düşüncesi

  Editörler: Bekir Balkız & Ümit Tatlıcan Türkçesi: Ümit Tatlıcan

  Islık Yayınları

 • 2011

  Sosyoloji ve Sosyal Teori Yazıları

  Ümit Tatlıcan, Sentez Yayınları

 • 2007

  Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi

  Derleyenler: Güney Çeðin, Emrah Göker, Âlim Arlı, Ümit Tatlıcan, İletişim Yayınları, 2. Baskı 2010, 3. Baskı 2014)

 • 2003

  Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Profili ve Psiko-Sosyal Sorunları

  Harlak, H, Ü. Tatlıcan, Neslihan Pirimoðlu, Çiðdem Dereboy, Ferhan Dereboy, Halil Mutioðlu, Deniz Ofset, Aydın

Çeviri Kitaplar

 • 2022

  Etnometodolojide Araştırmalar

  Harold Garfinkel, Heretik Yayınları (2014), 2. Baskı (2022)

 • 2022

  Laboratuvar Hayatı-Bilimsel Olguların İnşası

  Bruno Latour-Steve Woolgar

  Çeviri: Ümit Tatlıcan

  Phoneix Yayınevi, Aralık 2022

 • 2021

  Tarihsel Materyalizmin ve Sosyolojinin Oluşumu: Bilim, Sınıf ve Toplum

  Göran Therborn

  Türkçesi: Bekir Balkız & Ümit Tatlıcan, Islık Yayınları, Mart 2021

 • 2021

  Arkeolojinin Yeniden-İnşası

  Micheal Shanks

  Phoneix Yayınları, Aralık 2021

 • 2020

  Toplumun İnşası

  Anthony Giddens

  Sentez Yayınları

  Çeviri editörü: Berivan Binay

 • 2019

  Bilim, Teknoloji ve Toplum-Sosyolojik Bir Yaklaşım

  Wenda K. Bauchspies, Jennifer Croissant, Sal Restivo

  Phoenix Yayınevi

  Çeviri: Beno Kuryel, Ümit Tatlıcan, Bekir Balkız

 • 2018

  Toplumu Açıklamak: Sosyal Bilimlerde Eleştirel Realizm

  Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen, Jan Ch. Karlsson

  Phoenix Yayınları

 • 2018

  Modern Toplumda Sosyal Sınıflar

  Tom Bottomore

  Sentez Yayınları

  Çeviri: Özlem Balkız, Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan

 • 2017

  Tarihsel Sosyoloji (çeviri: Ümit Tatlıcan)

  Gerard Delanty & Engin F. Işın

  Islık Yayınları

 • 2017

  Çaðdaş Sosyal Teoriye Giriş

  Anthony Elliot

  Post-yapısalcılık ve Postmodernite Bölümleri

 • 2016

  Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi

  Susan J. Hekman

  Çev. Bekir Balkız & Ümit Tatlıcan, Say Yayınları

 • 2016

  Eðitim Araştırmasında Temel Fikirler ve Kavramlar

  David Scott, Marlene Morrison

  Çeviri. Ümit Tatlıcan, Sentez Yayınları

 • 2016

  Bilim ve Teknoloji Araştrmaları: Temeller

  Sergio Sismondo

  Çeviri: Serkan Sayðan & Ümit Tatlıcan, Epos Yayınları

 • 2016

  Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

  Daron Acemoðlu, James A. Robinson

  Çeviri: Ebru Tutu, Sevil Kurdoðlu, Ümit Tatlıcan, Baðlam Yayıncılık

 • 2015

  Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi

  Gordon Scott, Küre Yayınları (Çeviren: Ümit Tatlıcan, Hasan Kösebalaban)

 • 2015

  Sosyolojide Dört Ana Gelenek

  Randall Collins, Sentez Yayınları

 • 2015

  Klâsik Sosyolojik Teori: Sosyolojinin Yeniden Vaadi

  Gleen A. Goodwin, Joseph A. Scimecca (Yayına Hazırlayan: Ümit Tatlıcan)

 • 2013

  Sosyolojinin Felsefî Kökenleri

  Ted Benton, Küre Yayınları, Kasım 2013

 • 2013

  Günümüzde Sosyal Teori

  ed. A. Giddens, J. H. Turner, Say Yayınları, Eylül 2013

 • 2013

  Sosyolojide Perspektifler

  Cuff, Sharrock, Francis, Say Yayınları, Şubat 2013 (2. Baskı, 2015)

 • 2012

  Feminist Epistemolojilere Giriş

  Alessendra Tanesini, çev. Gülhan Demiriz, Berivan Binay, Ümit Tatlıcan, Sentez Yayınları, Eylül 2012

 • 2011

  Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi

  Bryan S. Turner, Sentez Yayıncılık, 2011

 • 2010

  Etnometodoloji

  Alain Coulon, Küre Yayınları, 2010 (2. Baskı, 2015)

 • 2010

  Sosyolojik Teorinin Oluşumu

  Turner, J. H., Beeghley, L., Powers, C. H., Sentez Yayıncılık, 2010 (2. Baskı 2012, 3. Baskı Eylül 2013, 5. Baskı 2016)

 • 2010

  Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doðru

  Patrick Baert, Küre Yayınları, 2010 (İkinci Baskı, Ekim 2013)

 • 2010

  Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çaðda Benlik ve Toplum

  Anthony Giddens, Say Yayınları, 2010 (2. Baskı, 2014)

 • 2009

  Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori

  Anthony Giddens, İletişim Yayınları, 2009 (2. Baskı 2010, 3. Baskı 2012, 4. Baskı, Eylül 2013)

 • 2008

  Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klâsikler ve Ötesi

  Stephen P. Turner (ed.), (Redaksiyon ve Hazırlayan), Küre Yayınları, 2008, 2. Baskı 2013)

 • 2008

  Sosyal Bilim Felsefesi

  Ted Benton, Ian Craib (B. Binay’la birlikte), Sentez Yayıncılık, 2008 2. Baskı 2012, 3. Baskı 2015)

 • 2007

  Sosyolojide Temel Fikirler

  Martin Slattery, (yayına haz. Gülhan Demiriz’le birlikte), Sentez Yayıncılık, 2007 (8. Baskı Ocak 2016)

 • 2006

  Sosyal Teoriye Giriş

  Derek Layder, Küre Yayınları, 2006 (2. Baskı 2010, 3. Baskı 2012, 4. Baskı Şubat 2014)

 • 2005

  Sosyal Teorinin Temel Problemleri

  Anthony Giddens, Paradigma Yayınları, İstanbul 2005

 • 2003

  Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları

  Paradigma Yayınları, İstanbul 2003 (Ümit Tatlıcan, Bekir Balkız, 2. Baskı: Sentez Yaytıncılık 2013)

 • 2000

  Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi

  Anthony Giddens, Paradigma Yayınları, İstanbul 2000

Çeviri Kitaplar (Devam Edenler/İncelemede Olanlar)

 • 2020

  Bilim, Sınıf ve Toplum-Sosyolojinin ve Tarihsel Materyalizmin Oluşumu Üzerine

  Göran Therborn

  Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan

  Islık Yayınları

 • 2020

  Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri

  Daniel Bell

  Sentez Yayınları

  Çev. Ümit Tatlıcan

Tarihe göre Sırala:
Philosophy, Science, and Everyday Life Thomas Luckmann,
Sosyal Teori ve Sosyolojide İngilizce Metinler
Fenomenoloji Maurice Merleau-Pontu, 1973
Sosyal Teori ve Sosyolojide İngilizce Metinler
Phenomenological Method and the Anthropological Science of the Cultural Life-world David Bidney, 1973
Sosyal Teori ve Sosyolojide İngilizce Metinler
Etnometodoloji Cuff, Sharrock, Francis, 1990
Modern Dönem
Çatışmacı Yaklaşımın Kökenleri Jonathan H. Turner, 1991
Modern Dönem
Etnometodolojik İtiraz Jonathan H. Turner, 1991
Modern Dönem
Karl Marx George Ritzer, 1992
Klasik Dönem
Emile Durkheim George Ritzer, 1992
Klasik Dönem
Georg Simmel George Ritzer, 1992
Klasik Dönem
Bir İşbirliði Olarak Toplum - Fenomenolojik Sosyoloji ve Etnometodoloji Ian Craib, 1992
Modern Dönem
Yapısal Marksizm George Ritzer, 1992
Modern Dönem
Klâsik Sosyolojik Teorinin Mirası Kenneth Tucker, Jr, 1998
Klasik Dönem
Yapılaşma Mouzelis, 2007
Giddens-Bourdieu
Yapılaşma Ümit Tatlıcan & Güney Çeðin, 2007
Giddens-Bourdieu
Yapılaşma Ümit Tatlıcan & Berivan Binay, 2010
Anthony Giddens
Nicos Mouzelis, 2012
Giddens-Bourdieu
Faillik ve Topluluk David L. Harvey, 2012
Eleştirel Realizm

Terimler

 • açık sistem (open system) - Eleştirel realist felsefede, birden çok nedensel mekanizmanın etkileşim içinde olduðu (genel) bir ilişkiler durumunu nitelendirmek için kullanılır.
 • açıklayıcı anlama (explanatory understanding) - Eylemle ilgili gerekçeler veya niyetlerin kavranması.
 • açıklayıcı eleştiri (explanatory critique) - Bazı eleştirel realistler tarafından kullanılan bu kavram, bazı toplumsal açıklama biçimleri ile açıklanan olguyla ilişki içinde eleştirel, normatif bir bakış açısının benimsenmesi arasındaki yakın mantıksal ilişkiyi vurgular.
 • açılır menü (drop-down menu) - İnternet sitelerinde yer alan ve üzerine tıklandıðı veya fare ile imleci üzerine getirdiðinizde açılan menüler. Açılır menüler özellikle çok sayıda menü öðesi veya kategoriye sahip web sitelerinde tüm bunların çok fazla yer kaplamadan yer almalarını saðlamak amacıyla kullanılır.
 • aktör-að teorisi (actor-network theory) - Bilimsel pratiði laboratuvar pratiklerini yakından gözleyerek anlamaya çalışan, bilimsel bilginin inşasına nesneler, araçlar, materyaller vb.nin aktif katılımını vurgulayan bir yaklaşım.
 • alan teorisi (domain theory) - ALAN TEORİSİ veya ‘toplumsal alanlar teorisi’ toplumsal gerçekliðin (toplumun) dört temel alandan (psiko-biyografi,durumsal etkinlik, toplumsal ortamlar ve baðlamsal kaynaklardan) oluştuðunu savunur. Her alan diðerlerine indirgenemeyen, ancak yine de yakından ilişkili ve karşılıklı etkileşim içindeki kendine has özellikler ve karakteristiklere sahiptir. (Layder)
 • anlamın baðlama-gönderimli doðası (indexical nature of meaning) - Bu terim çoðu kez bir etkileşim uðraðının veya sözcüðün ve hatta tüm bir konuşmanın anlamının,ortaya çıktıðı somut baðlama başvurmadan anlaşılamayacaðını anlatır. Örneðin,‘o’, ‘burada’, ‘şurada’ gibi sözcükler sadece neye veya kime işaret ettiklerini bildiðimiz takdirde bir anlam kazanırlar.
 • anlamlı eylem (meaningful action) - Aktörün bir anlam yüklediði eylem.
 • anlamlı toplumsal eylem (meaningful social action) - Başka bireylere yönelik anlamlı eylem.
 • anlamsal uygunluk (meaning adequacy) - Weber’e göre, bir ‘açıklama’ anlamlı olduðunda, içinde yer aldıðı kültürün standartlarına göre rasyonel olduðunda veya inanılır bir hikâye olduðunda uygundur.
 • anomi (anomie) - Emile Durkheim anomi kavramını normsuzluk durumlarını veya toplumsal düzenlemenin yokluðunu anlatmak için kullanır. Bunlar ya toplum genelinde (sanayileşmenin ilk evreleri gibi kargaşaya yol açan geçiş dönemlerinde) ya da toplumun belirli kesimlerinde (örneðin, toplumsal baðların göreli yokluðu nedeniyle) ortaya çıkar. İnsanlar bu tür durumlarda nasıl davranacakları konusunda saðlam kılavuzlardan yoksun oldukları için zihinleri karışıktır ve depresyona girebilirler.
 • ayrılık ve ilişkililik diyalektiði (dialectic of separateness and relatedness) - Toplumsal olarak diðerlerine katılırken bir birey olarak baðımsızlıðını sürdürme çabasının yarattıðı gerilim. Bu diyalektik toplumsal ve psikolojik gerçekliðin örtüşmesini ifade eder. (Derek Layder)
 • bakış açısı epistemolojisi (standpoint epistemology) - Bazı toplumsal konumların diðer konumlardan dahauygun bilgi biçimleri üretebilecekleri tezi.
 • baðlamsal kaynaklar (contextual resources) - ‘Toplumsal alanlar teorisi’ndeki dört temel alanın en kapsamlısı. O kültürel kaynakların birikimi kadar eşitsiz daðılımını da ifade eder. (Derek Layder)
 • beleşçi yolcu problemi (free-rider problem) - Mancur Olson ‘beleşçi yolcu’ paradoksunu şöyle ifade eder: rasyonel birey, kamusal malların sunulmasıyla ilişkili maliyetlere katkıda bulunmasa da, yine de yola devam edecek ve onları kullanacaktır. Bunlar kamusal mallardır; katkıda bulunsam da bulunmasam da onlar vardır. Ücretsiz binilen bir otobüs varmış gibi, toplumun gönüllü katkılarıyla ilerlemekte olan bu araca binebilirim.
 • bilgililik (knowledgeability) - Aktörlerin kendilerinin ve diðerlerinin eylem koşulları hakkında bildikleri (inandıkları) örtük olduðu kadar sözel olarak da ulaşılabilen bilgi dâhil, eylemin üretimi ve yeniden-üretiminde yararlandıkları her şey.
 • bilim sosyolojisinde güçlü program - İnançların sosyolojik açıklamalarını onlarınvarsayılan doðrulukları veya yanlışlıklarından tamamen baðımsız olarak yapmayaçalışan bir yaklaşım.
 • buluş baðlamı (context of discovery) - Düşünce süreçleri dâhil, yeni bilimsel fikirler veya hipotezlerin yaratılması ve ortaya çıkarılmasıyla ilgili süreçler.
 • bütüncülük (holism) - Toplumsal olguların bireyden ziyade toplumsal bütün aracılıðıyla açıklanması.
 • büyük boy teori (grand theory) - Pek çok olguyu kendi referans terimleri içinde açıklamaya çalışan teori. Bu tür teoriler çoðu kez Parsons’ın sosyal sistemler teorisi gibi oldukça soyuttur.
 • davranışçılık (behaviorism) - Doða bilimlerini model olarak alan ve ‘zihin’ ve ‘benlik’ gibi ‘iç’ zihinsel yetilere veya ‘anlam’ gibi öznel olgulara her tür referanstan kaçınan bir insan davranışı bilimi kurma girişimi. Bu girişim psikolojide Skinner ve Watson, sosyolojide Homans tarafından temsil edilir.
 • dengeleyici döngüler (homeostatic loops) - Sistemin yeniden-üretiminde bir geri-besleme etkisine sahip nedensel faktörler, burada geri-besleme büyük ölçüde niyetlenilmemiş sonuçların ürünüdür. (sistemler teorisi, Giddens)
 • derin ontoloji (depth ontology) - Toplumu daha farklı karakteristikler ve özelliklere sahip ancak sıkıca iç içe geçmiş bir dizi ‘katman’ (veya ‘alan’) olarak anlayan bir görüş. Bu görüş toplumun(söylemsel pratikler’ veya ‘figürasyonlar’ gibi) tek bir temel unsurdan meydana gelen ‘düz’ bir alan olduðu düşüncesine karşıdır. Bu görüş ayrıca, toplumun farklı türde toplumsal gerçeklik alanlarından meydana gelen bir şey olarak anlaşıldıðı ‘çok boyutlu ontoloji’ düşüncesiyle de ilişkilidir.
 • dil oyunları (language games) - Wittgeinstein dili (ve bunun uzantısı olarak kültürü) bir kurallar seti tarafından düzenlenen bir oyun olarak betimler.
 • dışardan eleştiri (external critique) - Sokaktaki bireylerin inançları ve pratiklerinin sosyal bilimlerin bulguları ve teorilerinden hareketle eleştirisi. (Giddens)
 • dönüştürümsel toplumsal eylem modeli (transformational model of social action) -
 • doðal dil (natural language) - konuşulan, gündelik dil
 • doðrulama baðlamı (context of justification) - Geliştirilen bir fikir, hipotez veya teorinin sınanması ve deðerlendirilmesiyle ilgili süreçler.
 • düalizm (dualism) - Dünyayı ikili karşıtlıklar, akıl ve duygu, kültür ve doða, beden ve zihin gibi karşıtlıklar içinde bölünmüş olarak görme eðilimi.
 • durumsal etkinlik (situated activity) - Durumsal etkinlik katılımcılar arasındaki yüz yüze karşılaşmaları anlatır ve odak merkezi onlar arasındaki özneler-arası (anlamlı) alışverişlerdir. O ilgili aktörlerin kollektif girdilerinden kaynaklanan dinamik ve oluşumsal bir doðaya sahiptir. Durumsal etkinlik toplumsal alanlar teorisindeki dört temel toplumsal gerçeklik alanından biridir.
 • durumsal veya ikincil benlikler (situational or peripheral selves) - Kendimizle ilgili belirli bir izlenim yaratmak ve bu izlenimi sürdürebilmek için belirli insanlar,izleyiciler veya gruplar karşısında sergilediðimiz imajlar ve davranışlar.Kimliklerimizin bu yanları ‘çekirdek’ veya ana bireysel kimliklerimizden daha farklıdır.
 • düzey belirleyici deðerleme (summative evaluation) - Programın genel sonuçlarına ve etkisine odaklanır ve deðerleyicilerden belirli programlar veya etkinliklerin sürdürülüp sürdürülmemesi ve sürdürülecekse bunun hangi şekillerde yapılması gerektiði konusunda önerilerde bulunmaları beklenir. Düzey belirleyici deðerleme formel bir son-noktadır, genellikle daha geniş bir izleyici kitlesine göre yapılandırılır, sonuçlar ve etki vurgulanır ve günümüz ortamlarında giderek daha fazla sonuçların ve etkinin ölçülmesine ayarlıdır.
 • düzey belirleyici deðerleme (summative evaluation) - Düzey belirleyici deðerleme programın genel sonuçlarına ve etkisine odaklanır ve deðerleyicilerden belirli programlar veya etkinliklerin sürdürülüp sürdürülmemesi ve sürdürülecekse bunun hangi şekillerde yapılması gerektiði konusunda önerilerde bulunmaları beklenir. Eðitsel deðerleme çoðu kez ikisini de içerir, şekillendirici unsurlar genellikle ara raporlarda yer alır ve kurumun üyeleri hedeflenir. Düzey belirleyici deðerleme formel bir son-noktadır, genellikle daha geniş bir izleyici kitlesine göre yapılandırılır, sonuçlar ve etki vurgulanır ve günümüz ortamlarında giderek daha fazla sonuçların ve etkinin ölçülmesine ayarlıdır.
 • edimsel konuşma edimleri (performative speech acts) - Habermas’a göre, edimsel konuşma edimleri birini bir şeyi yapmaya ikna etme niyeti içerir.
 • eko-feminizm (eco-feminism) - Kadınların, biyolojik doðaları, psikolojikgelişimleri ve işbölümündeki konumları nedeniyle doðaya daha yakın olduklarınıve ataerkil sömürüden korunmak için erkeklerden daha iyi konumda olduklarınıöne süren görüş.
 • eleştirel realizm (critical realism) - Bir doða bilim ve sosyal bilim felsefesi anlayışı.Eleştirel realizme göre, hakkındaki inançlarımızdan baðımsız bir dünya vardır ve doða bilimleri ve sosyal bilimler temel yapıları ortaya çıkarmaya çalışır.
 • empirizm (empiricism) - Bilginin edinilmesi ve sınanmasında deney(im)e merkezi bir yer tanıyan epistemoloji anlayışlarını anlatan çok genel bir terim.
 • episteme - Bir söylemin temel yapısı, içinde belirli birdönemdeki tüm düşüncelerin belirlendiði temel kavramlar sistemi.
 • epistemoloji (epistemology) - Bilgiyi inanç, önyargı vb.nden ayıran özellikleri,insan bilgisinin doðası ve kapsamını araştıran felsefi alan. Epistemoloji karakteristik olarak gerçek bilgiyi inançlar, önyargılar ve itikatlardan ayıracak kriterleri bulmaya çalışır.
 • epistemolojik kopuş (epistemological break) - Fransız tarihsel epistemoloji geleneðinde, bir disiplinin veya bilgi alanının kavramsal çerçevesinin köklü dönüşümünü, bir bilim olarak ilk ortaya çıkışını anlatmak için kullanılan bir terim.
 • eşanlı geçerlilik (concurrent validity) - Test aracıyla elde edilen sonuçların diðer sonuçlarla korelasyon içinde olup olmadıðı; burada her iki veriler kümesi de eşanlı olarak toplanır.
 • etkileşim düzeni (interaction order) - Erving Goffman’ın başlı başına ‘bir toplumsal gerçeklik düzeni’ olarak yüz yüze davranışı analiz etmek için önerdiði terim: etkileşim düzeni yapı, kültür ve kurumlar gibi diðer toplumsal düzenlerden bir ölçüde farklı karakteristiklere sahiptir.
 • etkinlik-baðımlı (activity dependence) - Eleştirel realistlere göre toplumsal yapılar,sadece bireylerin etkinlikleri nedeniyle var olduklarında etkinlik-baðımlıdırlar.
 • eylemin rasyonalizasyonu (rationalization of action) - Ehliyetli/yet(iş)kin aktörlerin yaptıkları şeylerin temelleriyle ‘temas içinde’ olmaları, diðerleri tarafından sorulduðunda etkinliklerinin gerekçelerini sunabilmeleri. (Giddens)
 • eylemin refleksif gözetimi (reflexive monitoring of action) - İnsan davranışının –failin etkinliði ışıðında ele alınan– amaçlı veya niyetli karakteri; eylem bir niyetler toplamını içeren bir dizi ayrı edim deðil, aksine süregelen bir süreçtir. (Giddens)
 • eðitsel sahilik (educative authenticity) - Araştırmanın eðitim süreci içinde gerçekte yer alanları kapsaması.
 • fenomenolojik indirgeme (phenomenological reduction) - Husserl’e ait olan bu kavram, bir şey hakkında bildiklerini ‘paranteze alma’yı ve bu bilme sürecindeki bilinç edimlerini betimlemeyi anlatır.
 • figürasyonlar (figurations) - Elias’ın insanların toplumsal ilişkilerinde oluşturdukları, sürekli deðişen karşılıklı baðımlılıkları anlatmak için geliştirdiði bir terim. Bu yüzden, ‘figürasyonlar sosyolojisi’ Elias’ın düşüncelerine dayalı genel sosyoloji yaklaşımıdır.
 • geçişli boyut (transitive dimension) - Eleştirel realist felsefede, (haklarında bilgilerin araştırıldıðı ‘nesneler’le deðil) insan faillerin özellikleri, toplumsal pratikleri ve bilgi üretimiyle ilgili kavramsal araçlar.
 • geçişsiz boyut (intransitive dimension) - Eleştirel realist felsefede bilimsel bilginin–haklarındaki inançlarımızdan baðımsız olarak var olduklarına inanılan– gerçek araştırma-nesnelerini anlatmak için kullanılan teknik bir terim.
 • genel teori (general theory) - Empirik dünyaya (kanıtlar ve olgulara) kendini özel bir alanla veya araştırma konusuyla sınırlandırmadan daha genel tarzda yaklaşan ve soyut bir biçimde ifade edilen teori. Bu teorinin örnekleri yapılaşma teorisi, iletişimsel eylem teorisi ve toplumsal alanlar teorisidir. (Derek Layder)
 • geri-çıkarım (retroduction) - Araştırmaya bir olgu veya örüntüyle başlayan ve “Eðer varsa, bu olgu veya örüntünün ortaya çıkması için hangi tür süreçler,mekanizmalar, faillik vb.nin olması gerekir?” sorusunu soran çıkarım biçimidir.Bu sonuçlar mantıksal zorunluluk taşımaz, ancak geri-çıkarım aday açıklamaları tasarlayacak rasyonel bir süreç önerir.
 • gevşek birliktelik (loose coupling) - Erving Goffman’ın etkileşim düzeni ile diðer toplumsal düzenler (yapısal veya kurumsal düzenler) arasındaki ilişkiyi betimlemek için kullandıðı bir terim. Baðlantının gevşekliði farklı düzenlerin farklı biçimlerde ilişki içinde olabileceklerini anlatır.
 • görünüş geçerliliði (face validity) - Bir testteki soru maddelerinin görünür deðerlerinin ölçülmek istenen özellikleri ölçüp ölçmediði.
 • gözlemsel anlama (observational understanding) - Gözlenen kişinin yaptıðı şeyin doðrudan kavranması.
 • güçlendirme (empowerment) - Katılımcıların kendi etkinlikleri konusunda gerçek seçimler yapabilecek konumda olmalarını saðlama.
 • günlük-odaklı araştırma - diary-focused research
 • güvenirlik kriteri (credibility criteria) - Aktörlerin yaptıkları şeylerle ilişkili gerekçeleri sunmakta kullandıkları, yaptıkları şeyin ne olduðunu geçerli biçimde betimlemeye yardımcı olmak için kullanılan kriterler. (Giddens)
 • hâlihazır hayat durumu (current life situation) - Bir kişinin toplumsal ve kişisel ilişkileri ve bu ilişkileri kuşatan toplumsal koşullar aðı. Kavram ayrıca bireyin bu faktörler hakkındaki duygularını ve onlara nasıl tepkiler verdiðini anlatır.
 • hazır-bulunuşluk (presence availability) - Giddens’ın toplumsal ilişkilerin yüz yüze temelde sürdürüldüðü toplumları anlatmakta kullandıðı bir terim. Nitekim, bu tür toplumlar yüksek düzeyde hazır-bulunuşluk sergilerler. Daha kompleks (kapitalist) toplumlarda, nüfus bazen çok uzak mesafelere daðıldıðı için, çoðu toplumsal ilişki dolaylıdır ve telefon, faks gibi araçlar aracılıðıyla gerçekleşir.
 • hiper-gerçeklik (hyperreality) - Baudrillard’ın post-modern dünya betimlemesi; gerçekliðin ve insanların giderek daha hızlı bir biçimde kopyaların kopyalarının kopyalarına maruz kaldıðı post-modern dünya.
 • Homines aperti - Norbert Elias’ın, bireylerin insan figürasyonları içindeki diðer bireylerle karşılıklı baðımlılık içinde olduklarını vurgulayan terimi.
 • Homo clausus - Elias’ın toplumsal etkilere kapalı bir varlık olarak birey anlayışını anlatmak için kullandıðı bir terim.
 • hümanizm (humanism) - Toplumsal hayatın fiziksel veya doðal olgular gibi araştırılabileceði düşüncesine karşı olanteorik perspektifleri anlatan terim. Hümanizm toplumsal hayatta anlamın önemini ve sosyologların yorumlama becerilerini vurgular.
 • içerden eleştiri (internal critique) - Teoriler ve bulguların mantıksal argüman ve saðlanan kanıtlar ışıðında deðerlendirmeye tâbi tutulduðu sosyal bilimin eleştiri aygıtı. (Giddens)
 • ideal konuşma durumu (ideal speech situation) - Habermas’ın –demokratik tartışmanın herkese açık olduðu ve herkesin ilişkili bilgilere eşit olarak ulaşabildiði ve sözüne deðer verildiði– rasyonel, demokratik bir toplum ideali. Mevcut toplumların deðerlendirilebileceði ütopik bir standart.
 • ideal tip (ideal type) - Weber’in merkezi metodolojik kavramı. Toplumsal bir olgu veya sürecin empirik gerçeklikle karşılaştırılabilecek biçimde rasyonel olarak yeniden inşası.
 • iletişimsel rasyonalite (communicative rationality) - Habermas için, insanların birbirlerini bir şeye ikna etmeye çalışmak yerine anlamaya çalıştıkları sınırlandırılmamış tartışmayla ilişkili rasyonalite türü. O toplumların deðerlendirilebileceði ve eleştirilebileceði bir standart sunar. O iletişimsel konuşma edimleri, yani anlamayı ve anlaşılmayı amaçlayan önermeler içerir.
 • inşacılık (constructivism, constructionism) - Genellikle baðımsız, gerçek nesneler olduklarıdüşünülen şeyleri sosyal veya kültürel ‘inşalar’ olarak gören yaklaşımlar. Bazıinşacılar bu yaklaşımı doða dünyasını da içerecek biçimde genişletir.
 • insider's views - içerdekilerin görüşleri
 • işlerlik (performativity) - Pratik (özellikle ekonomik) etkililik standardı. Ekonomik büyümenin başlı başına bir hedef, şeyleri farklı biçimlerde deðerlendirmeye çalışabileceðimiz diðer standartlardan büyük ölçüde baðımsız bir faktör hâline gelmesi.
 • işlevsel rasyonalite (functional rationality) - Habermas’ın bu kavramı, sosyal sistemin devamlılıðını ve (kararlara iletişimsel rasyonalite aracılıðıyla ulaşılan) yaşantı-dünyasını kolonileştirmesini saðlayan bir araçsal rasyonalite biçimini ifade eder.
 • işlevselcilik (functionalism) - Toplumu her birinin mevcudiyeti diðerlerine katkıda bulunan bir parçalar toplamı olarak gören anlayış; aşırı işlevselci açıklama biçimleri bir toplumsal kurumun varlıðını onun diðer kurumlar açısından işlevlerine göre tanımlar. İşlevselcilik bir bütüncülük biçimidir.
 • kalıp deðişkenler (pattern variables) - Parsons’a göre, ‘kalıp deðişkenler’ insanların gündelik hayatlarını sürdürebilmek için çözmeleri gereken ‘eylem ikilemleri’ni ifade eder. Parsons bu terimi farklı toplum türlerinde toplumsal rollerin genel kalıplaşmasını ifade etmek için de kullanır.
 • kapalı sistemler (closed systems) - Eleştirel realistlere göre bir nedensel mekanizmanın işleyişinin dışsal etkilerden baðımsız olarak araştırılabileceði durum veya durumlar. Kapalı sistemlere doðada nadiren rastlanır ve bilimsel deneyler onları yapay olarak yaratma girişimleridir.
 • kapsam geçerliliði (content validity) - Bir testteki soru maddelerinin ölçülmek istenen içeriði ölçüp ölçmedikleri.
 • karışık tarzda tarama araştırmaları (mixed-mode surveys) - Tek bir araştırmada telefonla, mektupla, web-tabanlı ve yüz yüze veri toplama prosedürlerinin bir araya getirildiði araştırmalar.
 • karşı-dengeleyici deneysel tasarım - Bir deneyin koşullarında sistematik deðişmeler yaparak, örneðin bir grubu sırasıyla 1, 2 ve 3. işlemlere tâbi tutarken, diðer grubu sırasıyla 3 2 ve 1. işlemlere tâbi tutarak zamana baðlı süreçlerin baðımsız deðişkeni kirletmesini önleme.
 • karşı-olgusal (counter-factual) - Nedensel açıklamaya içkin bir akıl yürütmebiçimidir. Diðer koşullar sabit kalmak koşuluyla, geçmişte yaşanan somutolaylar farklı olduðunda neler olabileceðini tahmine dayanan önermelerdir. Butüt önermeler ‘Eðer ki’, ‘Öyle olmasaydı’ ifadesiyle başlar. Örneðin “RusDevrimi olmasaydı neler olacaktı?” önermesi karşı-olgusaldır. Karşı-olgusalönermeler, geleceðe ilişkin olasılıklardan ziyade, geçmişin alternatifyorumlarını içerirler. Gerçekte olmamış bir şeyin olması ihtimaline dayalıoldukları için, karşı-olgusal önermeleri pratikte deðerlendirmek zordur. Buyüzden, karşı-olgusal önermeler farklı sonuçlar üreten benzer koşullarınkarşılaştırmalı analizleriyle desteklenir. Sosyal bilim literatüründe karşı olgusalönermeler toplumsal olguların nedenlerini düşünürken önemlidir. Örneðin birargüman “Kapitalist toplum sermayenin uzun dönemli çıkarlarına hizmet eder”biçiminde ifade edildiðinde, sermayenin kesin çıkarlarının ne olduðunu ve neyinbu çıkarlara karşı işleyen durumun bir kanıtı olarak alınabileceðinibelirleyemediðimiz sürece, bu tür önermeler yanlışlamaya tâbi tutulamayacaktır(A Dictionary at Sociology, ed. JohnScott and Gordon Marshall, OxfordUniversity Press, 3nd edition, 2005). Karşı-olgusal bir önermegerçekte olmamış bir şeyin olma ihtimaline dayalı bir önermedir. “Dünyanınsorumluluðu bende olsaydı her şey şimdikinden çok daha iyi olacaktı”karşı-olgusal bir önermedir, çünkü benim sorumluluðumda deðildir. Karşı-olgusalönermeler toplumsal olguların nedenlerini düşünürken önemlidir, zira A’nınB’nin nedeni olduðunu söylediðimizde, çoðu kez karşı-olgusal bir önermeoluştururuz: A olmasaydı B de olmayacaktı. Örneðin, Rus Devriminin tarihi seyriüzerindeki etkileri hakkında bir argüman, aynı zamanda, devrim olmasaydı nelerolacaðı konusunda karşı-olgusal önermeleri… gerektirecektir (The Blackwell Dictionary of Sociology,Allan G. Johnson, 2nd edition, Blackwell, 2000).
 • karşılıklı bilgi (mutual knowledge) - Sokaktan bireyler ve sosyolog gözlemcilerin paylaştıkları, hayat tarzları içinde ‘nasıl yer alınacaðı’nın bilgisi;toplumsal etkinliðin geçerli betimlemelerine ulaşmanın gerekli koşulu. (Giddens)
 • karşılıklı iyicil kontrol (mutual benign control) - İnsanların fayda saðlamak amacıyla, ancak birbirlerinin hakları, çıkarları ve duygularını dikkate alarak diðerlerini kontrol ve etkileme biçimleri. Bu tür kontrol, taraflardan biri veya ikisinin, diðer kişi üzerinde, onu yönlendirerek veya hakları,çıkarları ve duygularını dikkate almadan üstünlük saðlamaya çalıştıðı rekabetçi veya istismar amaçlı kontrolle karşıtlık içindedir (Layder).
 • katalizör sahilik (catalytic authenticity) - Etkinliði ve karar vermeyi araştırma sürecinin yönlendirmesi.
 • kavram-baðımlı (concept dependence) - Bhaskar için, toplumsal yapılar sadece ne yaptıkları konusunda bir fikre sahip failler tarafından sürdürüldüklerinde kavram-baðımlıdırlar. Bu Bhaskar tarafından natüralizmin ontolojik bir sınırlılıðı olarak görülür.
 • kontrolün diyalektiði (dialectic of control) - Giddens’ın bireyler veya gruplar arasındaki güç dengesini anlatmak için kullandıðı terim.Bu terim tâbi konumdakilerin her zaman belirli ölçüde güç kaynaklarına sahip olduklarını vurgular.
 • konum pratikler (position practices) - Toplumsal olarak yeniden-üretilen konumlar ve bu konumlarla ilişkili –durumsal etkinliðin‘toplumsal ortamlar’ını oluşturan– pratikler.
 • köprü ilkesi (bridge principle) - Pozitivistler için teorik bir kavramı gözlenebilir ve ölçülebilir bir olguyla tanımlayan bir önerme.
 • kurumsal analiz (institutional analysis) - Giddens’ın somut davranışların analizini ‘ayrı tutarak’ kurumlara analitik yoðunlaşmayı anlatmak için kullandıðı bir terim.
 • meta anlatı (meta-narrative) - Lyotard’ın post-modern dünyada artık mümkün olmadıðına inandıðı totalleştirici veya genel teorileri betimlemek için geliştirdiði bir terim; post-modern dünyada, modern bilgi teknolojisi dünyaya ilişkin tüm açıklamaların sorgulanmaya açık ve göreli olmasını beraberinde getirir.
 • metinler-arasılık (intertextuality) - Kaynaðı Derrida olan bu kavram, metinlerin sürekliolarak diðer metinlere dayanma ve onlardan yararlanma biçimine işaret eder ve‘orijinal’ ve ‘kesin’ bir metnin bulunmadıðını anlatır.
 • metinler-arasılık (intertextuality) - Kaynaðı Derrida olan bu kavram, metinlerin sürekli olarak diðer metinlere dayanma ve onlardan yararlanma biçimine işaret eder ve‘orijinal’ ve ‘kesin’ bir metnin bulunmadıðını anlatır.
 • natüralizm (naturalism) - Bu terimin felsefede (en azından) üç ayrı anlamı vardır. İlk olarak, ahlâk felsefesinde, natüralizm ahlâkî bir yargının olgusal önermelerden elde edilebileceði anlamına gelir (bkz. açıklayıcı eleştiri).Bu sorun hakkında en yaygın görüş anti-natüralizmdir. İkinci olarak, terim kendilerine model olarak doða bilimlerini alan sosyal bilimler yaklaşımlarını anlatmak için kullanılabilir. Terimin üçüncü felsefî kullanımı, genelde anlaşılanın aksine, natüralizme karşı çıkmaktan ziyade insan doðasını ve toplumu ‘doða’ içinde konumlandıran görüşleri anlatır. Darvinci evrimci yaklaşımlar, örneðin, insanları primat memelilerden gelişen bir tür olarak sunarlar. Fizik,kimya gibi doða bilimlerinin çerçevelerinin sosyal bilimlere uygulanması. Bu yüzden, natüralizm anlam olarak ‘pozitivizm’e yakındır. Bununla beraber,‘natüralizm’ terimi, karışıklık yaratabilecek biçimde, toplumsal olguların(deneyler gibi yapay koşullar yerine) kendi ‘doðal’ ortamlarda araştırılması gereðini anlatmak için de kullanılır. İkinci anlamında natüralizm hümanizmle yakından ilişkilidir.
 • nedensel uygunluk (causal adequacy) - Weberci bir kategori. Bir açıklama, nedensel düzeyde, varsayılan neden olmadıðında varsayılan sonucun da ortaya çıkmadıðı benzer bir durum bulunabildiðinde uygundur.
 • nesne-ilişkileri psikolojisi (object relations psychology) - İnsan davranışlarında cinsellik gibi dürtülerden ziyade erken dönem toplumsal ilişkilerin içselleştirilmesine öncelik tanıyan psikanalitik bir yaklaşım.
 • nesnelcilik (objectivism) - Toplumsal olguları ilgili toplumun üyelerinden baðımsız, nesnel, ‘dışsal’ bir varoluşa sahip şeyler olarak görme eðilimi.
 • oluşum (emergence) - Elementler bir araya gelerek daha kompleks varlıklar oluşturduklarında, bu kompleks varlıklar çoðu kez kendilerini oluşturan elementlerden nitel olarak farklı özelliklere sahiplerdir. Bu farklı yeni özellik ‘oluşum’ olarak bilinir ve bu şekilde ‘oluşan’ özellikler ‘oluşumsal özellikler’ veya ‘güçler’dir –yeni bir organizasyon düzeyini temsil ederler.Kompleks bir sistemin bir özelliðinin, sadece bu sistemin daha basit kurucu unsurlarını karakterize eden özellikleri ve ilişkilerinden meydana gelmesine raðmen, bu alt düzeydeki karakterinden öngörülemediði ve onlara indirgenemediði durumlarda, ‘sonradan oluştuðu’söylenir. ... Örneðin, suyun şeffaflıðının onu oluşturan özelliklerinden çıkartılamayacaðına inanılır. (The OxfordCompanion to Philosophy, ed. Ted Honderich, Oxford University Press, 1995).
 • oluşumculuk (actualism) - Gerçekliðin uygun biçimde sadece oluşumlar ve durumlar incelenerek açıklanabileceði inancı.
 • ontoloji (ontology) - Yaşadıðımız biçimiyle gerçekliðin doðasıyla ilgilenen bir felsefe dalı. Bununla beraber,onun, daha genel olarak, var olan şeyleri anlatan bir anlamı vardır –buna kişisel deneyim alanı içinde olmayanlar şeyler de dâhildir. Sosyolojide ontolojik sorunlar toplumun ve toplumsal hayatın temel doðasıyla ilgilidir.Sosyologlar ‘”Toplumu meydana getiren şey nedir?”, “Onun kurucu unsurları nelerdir” sorularına cevap ararlar.
 • ontolojik bireycilik (ontological individualism) - Max Weber'in benimsediði bu konuma göre dünyada sosyal sınıflar veya kollektif varlıklar deðil, sadece bireyler vardır.
 • örneklem uzayı (sample space) - Aynı deneye ya da gözleme ilişkin tüm olası sonuçları içeren küme.
 • otorite kaynakları (authoritative resources) - Güç üretimiyle ilgili, insanların etkinliklerini yönlendirme kapasitesinden kaynaklanan maddi kaynaklar; otorite kaynakları bazı aktörlerin diðerleri üzerindeki egemenliklerinden kaynaklanır. (Giddens)
 • özgürleşmeci ilgi (emancipatory interest) - Habermas’ın ‘bilişsel ilgiler’inden üçüncüsü.Bunlar dünyaya ilişkin bilgilerimizi ve karşılıklı ilişkilerimizi yanlış anlayışlar ve sistematik çarpıtmalardan kurtarmaya yönelik insanî ilgilerdir.
 • öznelcilik (subjectivism) -
 • öznenin merkezî konumdan uzaklaştırılması (decentrıng the subject) - Bazı sosyal teori okullarının (özellikle yapısalcılık, post-yapısalcılık ve post modernizmin) bireyin sosyal analizin merkezi olması gerektiði düşüncesine itirazları.Bu okullar ‘öznenin terk edilmesi’ veya ‘ölümü’nden söz ederler.
 • paradigma (paradigm) - Thomas Kuhn için, paylaşılan bir bilimsel teorinin ve –bilimin var olması için gerekli bilimsel pratik hakkında– ortak saðduyusal inançların çerçevesi.
 • pastij (pastiche) - Bir kolaj veya yama-çalışması etkisi üreten yeni ve eski stiller karışımı.
 • post-yapısalcılık (post-structuralism) - Toplumsal hayattaki her şeyi –aynı zamanda insan davranışlarını belirlediði varsayılan–birleşik bir yapıyla ilişkilendiren yapısalcı teorilerden rahatsız bir grup yazarın çalışmaları. Post-yapısalcılar toplumsal hayatı en küçük unsurlarına ayrıştırmayı içeren analizden uzak durmaya (kompozisyonu bozmaya veya yapı-bozumuna uðratmaya) çalışırlar.
 • postmodernizm (postmodernism) - Postmodernizmin üç boyutu vardır. İlk olarak, modern (gelişmiş kapitalist) toplumlardan tamamen farklı organizasyon ilkelerine dayalı yeni bir ‘postmodern’ toplum biçimine doðru geçiş olduðu düşüncesi vardır. İkinci olarak, terim ayrıca pastişe dayalı bir kültürel stili veya birçok farklı stilin karışımını anlatır. Terim, son olarak,bilim, nesnel bilgi ve hakikât iddiaları, ‘özne’ gibi kavram ve düşünceleri reddeden bir düşünceler topluluðunu anlatır. (Layder)
 • potential users - potansiyel kullanıcılar
 • pragmatik hata (pragmatik fallacy) - Eðitim araştırmacılarının çoðu kez pratik bir etkinlik olan araştırmayı felsefî konulardan, örneðin araştırmada deðerlerin yeri ve rolü gibi meselelerden baðımsız olarak gerçekleştirebilecekleri bir şey olarak anlamaları.
 • pratik bilinç (practical consciousness) - Giddens’ın insanların pratik, gündelik bilgilerini –onların farklı toplumsal koşullarda becerili bir biçimde nasıl davranacakları konusunda sahip oldukları temel bilgiyi– anlatmak için geliştirdiði bir kavram. Pratik bilinç genellikle bilinçli farkındalık düzeyinin altında işler –yani, biz normalde sadece belirli toplumsal durumlarda gerekli olan şeyleri yapar, ancak onları sözel olarak ifade etme gereði duymayız.
 • pratikler (practices) - Toplumda veya toplumun belirli bir kesiminde yaygın somut davranış biçimleri.
 • psiko-biyografi (psychobiography) - Kişinin,bireysel kimliðindeki –onun ömrü boyunca toplumsal katılımları ve deneyimlerine baðlı olarak oluşan– deðişimler ve dönüşümlerin izlerini gösteren psikolojik profili. Toplumsal alanlar teorisinde psiko-biyografi dört temel toplumsal gerçeklik alanından biridir.
 • psikodinamik (psychodynamic) - Bizi etkileyen ve güdüleyen duygu yüklü zihinsel unsurların akışı. Ebeveynlerle etkileşimlerin bıraktıðı bellek izleri kadar yetişkinlik dönemindeki deneyimlerde toplumsal hayatımızda başkalarına karşı tutumlarımız ve tepkilerimizi (veya tepkimelerimizi) etkiler.
 • radikal rölativizm (radical relativism) - Bu yaklaşıma göre tek anlamlı olgu metindir; metnin ötesinde bir şey yoktur.
 • rasyonalizm (rationalism) - Bilginin apriori doðasını, yani onun kişisel deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve genelde duyusal kanıtlarımızdan baðımsızlıðını vurgulayan bilgi anlayışı. Bu yüzden, rasyonalizm empirizmin karşıtıdır. Rasyonalizm akıl, kanıtlama ve ‘apaçık’ bilgiden hareketle, mantıksal tümdengelimin veya en azından ortak kabullerin rolünü aydınlatır.
 • rasyonel seçim teorisi (rational choice theory) - Toplumsal olguların bireylerin rasyonel seçimlerinegöre anlaşılabileceðini varsayan bir sosyal teori.
 • realizm (realism) - Hakkında bilgi sahibi olduðumuz (bazı) şeylerin onlara ilişkin inançlarımızdan baðımsız oldukları ve ilke olarak,bilinebilecekleri görüşü.
 • refleksif-kendini düzenleme (reflexive self-regulation) -
 • refleksivite (reflexivity) - Tüm bilinçli varlıkların karakteristik bir özelliði. Kendini bir bilgi veya ‘düşünce’ nesnesi olarak alma yeteneði.
 • rol (role) - Toplum içindeki özel bir konum veya alt grupla ilişkili olarak yapılması beklenen davranış.Örneðin, ‘anne-babalık’, ‘polis memuru’, arkadaş’, ‘lider’ rolü.
 • rölativizm (relativism) - En kaba biçimiyle, bütün bakış açılarının baðlama baðlı ve aynı ölçüde deðerli oldukları inancı –farklı bakış açılarını deðerlendirebileceðimiz baðlamdan baðımsız hiçbir kriter yoktur.
 • rutinleşme (routinization) - Gündelik toplumsal hayattaki pratiklerin büyük çoðunluðunun alışılagelmiş, gerçekliði sorgulanmayan karakteri; bir varlıksal güvenlik duygusunu destekleyen ve onun tarafından desteklenen bilinen davranış stilleri ve biçimlerinin yaygınlıðı. (Giddens)
 • şekillendirici deðerleme (formative evaluation) - Program geliştirme süreçlerini desteklemek için deðerleme döneminde onun içinde yer alan insanlara geri-bildirimlerde bulunur. Bu deðerlemede özellikle katılımcıların algıları ve güdülerine odaklanılır ve geliştirmeler için ara deðerlendirmeler sunulur. Şekillendirici unsurlar genellikle ara raporlarda yer alır ve kurumun üyeleri hedeflenir.
 • şekillendirici deðerleme (formative evaluation) - Şekillendirici deðerleme program geliştirme süreçlerini desteklemek için deðerleme döneminde onun içinde yer alan insanlara geri-bildirimlerde bulunur. Bu deðerlemede özellikle katılımcıların algıları ve güdülerine odaklanılır ve geliştirmeler için ara deðerlendirmeler sunulur.
 • ses-merkezcilik (phonocentrism) - Derrida’ya ait olan bu kavram, Batı felsefesinde konuşulan sözcüklere yazılan sözcükler karşısında öncelik tanınmasını göstermek için kullanılmıştır.
 • şeyleştirme (reification) - Bir uçta,şeyleştirme toplumun ve toplumsal düzenlemelerin genelde insanlardan ziyade Tanrılar, mistik veya gizemli güçler gibi insan-dışı varlıklar tarafından yaratıldıðı düşüncesiyle ilişkilidir. Şeyleştirme kavramı ayrıca toplumsal düzenlemelerin ebedi oldukları ve insanların çabalarıyla deðiştirilemeyecekleri düşüncesiyle ilişkilidir.
 • sıfır hipotez (null hypothesis) - kitle içinde araştırılan türden hiçbir ilişki bulunmaması durumu
 • sınanabilirlik (testability) - Farklı empirist epistemolojilere ve çoðu realist epistemolojiye göre, bilgi açıklamalarının düzeltilmeye açık olması gerekir.
 • sınıflara-bölünmüş toplum (class-divided society) - Gözlenebilir sınıfsal bölünmelerin olduðu, ancak bu sınıfsal bölünmenin toplumun organizasyonunun ilkesinin ana temelini oluşturmadıðı tarımcı toplumlar. (Giddens)
 • sistem bütünleşmesi (system integration) - Toplumun parçalarının (temel kurumların ve onları destekleyen güç ilişkilerinin) bütünlüklü bir biçimde bir araya gelmesi veya aksine birbirleriyle çatışma ve gerilim içinde olması.(Giddens, Habermas)
 • sorunsal (problematic) - Bu terim, tarihsel epistemolojide, bilimsel bir yaklaşım veya geleneði oluşturan kavramların birbirleriyle nasıl karşılıklı ilişki içinde olduklarını ifade etmek ve hangi soruların sorulabileceðini,hangilerinin sorulamayacaðını ve hangi nesnelerin görülebileceðini,hangilerinin ‘görülmeyeceðini’ göstermek için kullanılmıştır.
 • sosyal-bütünlükler-arası sistemler (intersocietal systems) - Toplumlar toplanmaları dâhil, toplumlar veya genel toplumsal bütünlükler arasındaki var olan her bölünmeyi kesen sosyal sistemler. (Giddens)
 • söylem (discourse) - Bir uzmanlık,bilgi alanı veya basitçe bir kanaatler topluluðu temelinde kullanmayı gerektirir. O ‘güç’le ve ‘hakikât’ olarak tanımlanan şeylerle yakından ilişkilidir.Bu yüzden, ‘tıbbi söylem’den veya ‘ırkçılık’ ya da ‘cinsiyetçilik’ söylemlerinden söz ederiz.
 • söylemsel pratikler (discursive practices) - Konuşma ve yazmanın ve düşünceler yapısının genelde özel toplumsal pratiklerle ve güç biçimleriyle baðlantılı olduklarını anlatan bir terim. Michel Foucault yazılarında bu baðlantıları vurgular. Örneðin, doktor-hasta ilişkisi tıbbî söylemin kullanıldıðı ve hastanın doktorun tavsiyelerine uyduðu ve uzmanlıðına güvendiði bir güç ilişkisini içerir.
 • söz-merkezcilik (logocentrism) - Post-modernist düşünür Derrida’nın Batı felsefesinin büyük ölçüde Mantıða –mantıksal rasyonel çıkarımın gücüne– bel baðladıðını göstermek için geliştirdiði bir terim.
 • sözel bilinç (discursive consciousness) - Giddens’ın insanların içinde yaşadıkları toplumsal koşulları sözel olarak ifade etme ve bunları davranışlarıyla ilişkilendirme biçimlerini göstermek için geliştirdiði terim. Aktörlerin, özellikle kendi eylem koşulları dâhil, toplumsal koşullar hakkında söyleyebilecekleri veya sözel olarak ifade edebilecekleri şeyler.
 • statik grup karşılaştırması (static group comparison) - son test eşit olmayan grup tasarımı, deney ve kontrol grupları varken, ön test uygulanmaması
 • stratejik davranış analizi (analysis of strategic conduct) - Aktörlerin yaptıkları şeyleri refleksif olarak nasıl gözettiklerine yoðunlaşarak, kurumların toplumsal olarak üretimini askıya alan, aktörlerin etkileşimin kurulmasında kurallar ve kaynaklardan nasıl yararlandıklarını araştıran sosyal analiz. (Giddens)
 • stratejik eylem (strategic action) - Habermas bu terimi bazı maddî veya araçsal hedeflere ulaşmaya, örneðin bir mal veya hizmet satın almaya yönelik eylemi anlatmak için kullanır. Bu eylem türü esasen temel maddî bir güdü olmadan paylaşılan anlayışlara ulaşmayı amaçlayan ‘iletişimsel eylem’den farklıdır.
 • tahmin geçerliliði (predictive validity) - Bir testte elde edilen puanların daha sonraki bir zamanda uygulanabilecek bir testteki puanı tahmin etmeyi saðlayıp saðlayamayacaðı; burada aynı yapılar fakat farklı güçlük düzeylerinde kullanılır.
 • tahsis kaynakları (allocative resources) - Doðal çevre ve fiziksel yaratılar dâhil, güç üretimiyle ilgili maddî kaynaklar; tahsis kaynakları insanın doða üzerindeki egemenliðinden kaynaklanır. (Giddens)
 • tam piyasa (perfect market) - Piyasadaki herkesin piyasa koşulları hakkında tam bilgiye, bir tercihler sıralamasına sahip olduðunu ve bunları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alabileceklerini varsayan iktisatçıların geliştirdikleri bir model.
 • tasarım etkileri (design effects/Deffs) - örneklem tasarımının örneklem hatası üzerindeki etkileri
 • teorik doyum noktası (theoretical saturation) - Teorik doyum noktasına toplanan veriler yeni deðil artık bilinir hâle geldiðinde ve onlar hakkında artık yeni kavramlar üretilmemeye veya yeni baðlantılar ortaya konulamamaya başladıðında söz konusudur (Glaser ve Strauss, 1967).
 • ton deðiştirme (keying) - Goffman kendi erken dönem çalışmalarını ‘çerçeveler’ olarak adlandırdıðı bir araç etrafında bir araya getirerek alternatif bir anlayış geliştirir. Bu metaforda etrafına çerçeve takılmış bir resim örneðini kullanır; sözgelimi, kişi resmin kenarına bir başka çerçeve takabilir ve dolayısıyla bir adım geriye giderek aynı prosedürü daha farklı bir düzeyde tekrarlayabilir; veya ‘iç çerçeve’nin içine daha küçük bir çerçeve yerleştirebilir (Goffman, ayrıca piyanoda bir melodinin bir başka melodiye dönüştürülebilmesine benzettiði bu işlemi ‘ton deðiştirme’ olarak adlandırır.) Collins, 2015, Sosyolojide Dört Ana Gelenek
 • toplumsal bütünleşme (social integration) - Bir-arada-bulunulan koşullarda aktörler arasındaki pratiklerin –karşılaşmalardaki süreklilikler ve kopuşların- karşılıklılıðı. (Giddens)
 • toplumsal ilişkilerin ikiliði (duality of social relations) - Toplumsal bir ilişkinin hem ‘yeniden-üretilen’ hem de ‘özgür-biçimli’ (veya bireysel ve toplumsal olarak tanımlanmış) yanlara sahip olması.
 • toplumsal ortamlar (social settings) - Toplumsal alanlar teorisindeki dört temel gerçeklik alanından biri. Toplumsal ortamlar durumsal etkinliðin yakın ortamını oluşturur ve lokal yeniden-üretilen ilişkiler toplamları tarafından biçimlendirilir. (Derek Layder)
 • toplumsal yeniden-üretim (social reproduction) - Toplumsal pratikler ve kurumların zaman içinde insanların etkinlikleriyle yeniden-üretilmesi (ve sürdürülmesi).
 • toplumun tabakalaşma modeli (stratification model of society) - Toplumun farklı katmanlardan oluştuðu düşüncesi.
 • totalleştirici teori (totalizing theory) - Bu tür teoriler pek çok farklı olguyu kendi referans terimlerine göre açıklamaları bakımından‘büyük boy’ teorilere benzerler. Bununla beraber, totalleştirici teorinin karakteristik bir özelliði diðer bakış açılarını reddetmesidir. Post-yapısalcılar ve postmodernistler çoðu kez Marksizm’i totalleştirici bir teori olarak görür.
 • transendental çıkarım (transcendental argument) - Öncüllerin bir etkinliðin betimlemelerinden oluştuðu ve sonucun bu etkinliðin yer alması için neyin olması gerektiði konusunda bir önermeyi içerdiði tümdengelimsel bir çıkarım biçimi. Bu çıkarım biçimi eleştirel realistler tarafından kullanılır.
 • uyarlayıcı teori (adaptive theory) - Genel teori ve araştırma verileriyle temellendirilmiş teorinin ikili etkisini vurgulayan bir sosyal araştırma yaklaşımı. (Derek Layder)
 • uzlaşımcılık (conventionalism) - Hâli hazırda kabul gören bilimsel inançların müzakere edilen kararlar ve uzlaşımların ürünü oldukları görüşü. Bu görüş rölativizmle ve bilim sosyolojisindeki güçlü programla ilişkilidir.
 • varlıksal güvenlik (ontological security) - Doðal ve toplumsal dünyanın göründükleri gibi olduklarına itimat veya güven (buna benlik ve toplumsal kimliðin temel varoluşsal parametreleri de dâhildir).(Giddens)
 • yabancılaşma (alienation) - Karl Marx’ın işçilerin kendi ürettikleri şeyler ve çalışmalarının doðası üzerindeki kontrolü yitirmelerinden kaynaklanan psikolojik etkileri anlatmak için kullandıðı bir terim.
 • yanıtlayıcı geçerliliði (respondent validity) - Nitel araştırmalarda sonuçların geçerliliðini kontrol etmek için bazı araçlar kullanılır. Bu türden bir araç yanıtlayıcı geçerliliðidir. Burada araştırmacı ayrıntılı gözlem notları tutar veya gerçekleştirdiði görüşmeleri bir diskete kaydeder ve ardından elde ettiði verilerin geçerliliklerini kontrol etmek için yanıtlayıcılara gönderir. Yanıtlayıcı geçerliliðinin bir başka kullanım biçimi, araştırmacının doðrulamaları veya gerekli düzeltmeleri yapmaları için bizzat araştırma raporunu veya bazı kısımlarını yanıtlayıcılara göndermesidir. Bu evrelerin ikisinde de yanıtlayıcılardan aşaðıdakileri doðrulamaları istenir: •sundukları verilerin (kendi çıkarlarını korumak için farklı anonim araçlar kullandıklarında bile) araştırma raporunda kullanılabileceðini; •sundukları verilerin kendi inançları, tutumları ve inşalarının geçerli bir temsili olduðunu; •araştırmacının yaptıðı yorumların ve veri özetlerinin doðru olduðunu ve verilerin çarpıtılmadıðını.
 • yapı geçerliliði (construct validity) - Bir testteki soru maddelerinin varsayımsal yapılar veya kavramları ölçüp ölçemediði.
 • yapı-bozumu (deconstruction) - Derrida’yla yakından ilişkili post-yapısalcı bir kavram. Yapı-bozumu, kendi nesnelerini nasıl ‘inşa ettiklerini’ ve kesin bir ‘mevcudiyet’e –dışsal bir gerçekliðe veya bilginin sorgulanamaz bir temeline–işaret ettikleri izlenimini nasıl yarattıklarını göstermek için metinlerin sistematik olarak analiz edilmesini anlatır.
 • yapılar (structures) - Sosyal sistemlerin kurumsal eklemlenmesinde yer alan kural-kaynak setleri. Yapıları araştırmak, yapısal ilkeler dâhil,toplumsal bütünleşme ve sistem bütünleşmesini etkileyen dönüşüm/dolayım ilişkilerinin temel tezahürlerini araştırmaktır. (Giddens)
 • yapılaşma teorisi (structuration theory) - Giddens’ın toplumun insanların etkinlikleri ve pratikleriyle nasıl inşa edildiðini açıklayan genel teorisi.
 • yapının ikiliði (duality of structure) - Giddens bu terimi faillik (eylem) ve yapının aslında aynı şeyin farklı yüzleri olduðunu ifade etmek için kullanır. Giddens faillik ve yapının baðımsız ve birbirine karşıt şeyler olarak anlaşılmaması gerektiðine inanır.
 • yapısal ilkeler (structural principles) - Genel toplumsal bütünlüklerin organizasyon ilkeleri; bir toplumun veya toplum tipinin genel kurumsal düzenlenişiyle ilgili faktörler. (Giddens)
 • yapısal Marksizm (structural Marxism) - Althusser ve Nicos Poulantzas gibi Marksistlerin, toplumsal ilişkileri insan davranışlarını büyük ölçüde belirleyen nesnel yapılar olarak analiz etmenin önemini vurgulayan çalışmaları. Bu nesnelci yaklaşım biçiminde hümanizm şiddetle eleştirilir.
 • yapısal özellikler (structural properties) - Sosyal sistemlerin yapılaşmış, özellikle zaman ve mekâna yayılan kurumlaşmış özellikleri. (Giddens)
 • yeni-işlevselcilik (neo-functionalism) - Erken dönem işlevselcilerin, özellikle Parsons’ın çalışmalarını geliştiren ve genişleten bir sosyologlar grubunun çalışmalarına verilen ad. (Jeffrey Alexander, Richard Munch, Niklas Luhmann)
 • yeniden-üretim döngüsü (reproduction circuit) - Dengeleyici nedensel döngüler veya refleksif kendini-düzenleme tarafından yönlendirilen bir dizi kurumlaşmış yeniden-üretim ilişkisi. (Giddens)
 • yorumlayıcı analiz (interpretative analysis) - Giddens’ın toplumsal kurumların analizini ‘paranteze alarak’ (veya bir tarafa bırakarak) insanların gündelik hayatlarındaki stratejik etkinliklerine yoðunlaşmayı anlatmak için kullandıðı bir terim.
 • yukarıdan-aşaðıya yaklaşım (top-down approach) - Uygulamada kurallara baðlı kalınıp kalınmadıðını ve asgari standartların saðlanıp saðlanmadıðını kontrolü amaçlayan teftiş.
 • zımnî bilgi (tacit knowledge) - Toplumsal hayatın kurallarının zımnî bilgisi. Bu bilgi her zaman açıkça ifade edilemez.
 • absence - orada-bulunmama
 • absent-totality - orada-olmayan bütünlük (Giddens)
 • absolute surplus - mutlak artı-deðer
 • absolutism - mutlakıyetçilik
 • absolutist state - mutlakıyetçi devlet
 • accounts - açıklamalar
 • acculturation - kültürlenme
 • accumulation of capital - sermaye birikimi
 • accuracy - geçerlilik
 • achieved status - kazanılan statü
 • achievement motivation - başarı güdüsü
 • act - edim, fiil
 • action frame of reference - eylemin referans çerçevesi (Parsons)
 • activity dependence - etkinlik-baðımlı
 • actor - aktör
 • actor-network theory - aktör-að teorisi
 • actualism - oluşumculuk
 • ad hoc hypothesis - geçici hipotez
 • adaptive theory - uyarlayıcı teori (Derek Layder)
 • adjacency pairs - birleşik çiftler
 • advertising - reklâmcılık
 • affective action - duygusal eylem (Weber)
 • affective disorders - duygusal bozukluklar
 • affective neutrality - duygusal tarafsızlık
 • affectual action - duygusal eylem
 • affluent society - bolluk toplumu
 • affluent worker - varsıl işçi
 • age group - yaş grubu
 • age specific birth rate - yaşa özel doðum oranı
 • ageing - yaşlanma
 • ageism - yaş ayrımcılıðı
 • agency - faillik
 • agent - fail
 • aggression - saldırganlık
 • agnatic - kan akrabalıðı
 • agrarian societies - tarım toplumları
 • agricultural revolution - tarım devrimi
 • alienation - yabancılaşma
 • allocative resources - tahsis kaynakları (Giddens)
 • alternative culture - alternatif kültür
 • altruism - özgecilik, diðergâmlık
 • altruistic suicide - özgeci intihar
 • amplification of deviance - sapkınlıkta artış
 • analogy - analoji
 • analysis of variance/ANOVA - varyans analizi
 • analytic and synthetic - analitik ve sentetik
 • analytical induction - analitik tümevarım
 • analytical philosophy - analitik felsefe
 • anarcho-syndicalism - anarko-sendikalizm
 • ancestor worship - atalara tapınma
 • ancien régime - eski rejim (Ortaçað toplumu)
 • androcentrism - erkek-merkezcilik
 • anomic division of labour - anomik işbölümü (Durkheim)
 • anomic suicide - anomik intihar (Durkheim)
 • anomie - anomi
 • anomie, anomy - anomi (Durkheim)
 • anorexia nervosa - anoraksıya nervoza
 • anthropocentric - insanmerkezci
 • anthropomorphism - insanbiçimcilik
 • anti-Semitism - Yahudi karşıtlıðı
 • anticipatory socialization - beklenilen sosyalleşme
 • appearance - dış görünüş, tezahür
 • appearance and reality - görünüş ve gerçeklik
 • apprenticeship - çıraklık
 • appropriation - gasp, el koyma, temellük etme
 • arbitration - hâkemlik
 • arbitration and conciliation - hâkemlik ve uzlaşma
 • aristocracy of labour - işçi aristokrasisi
 • arms race - silâhlanma yarışı
 • artificial intelligence - yapay zekâ
 • ascribed status - atfedilen statü
 • Asiatic mode of production - Asya tipi üretim tarzı
 • Asiatic society - Asya tipi toplum
 • assumption - kabul
 • asylum seekers - mülteciler
 • asylums - tımarhaneler (Goffman)
 • attempted suicide - intihar girişimi
 • attitude - tutum
 • attitude scale - tutum ölçeði
 • attribute - atfetme, yükleme
 • attributes - özellikler
 • audience segregation - izleyici ayrışması
 • audit trail - denetleme yolu
 • authenticity - sahilik
 • authoritarian personality - otoriter kişilik
 • authoritarian right - otoriter sað
 • authoritarianism - otoriterlik
 • authoritative resources - otorite kaynakları (Giddens)
 • authority - otorite
 • autocracy - otokrasi
 • availability sampling - ulaşılabilirlik örneklemi
 • aversion therapy - tiksindirme tedavisi
 • avoidance relationship - kaçınma ilişkisi
 • awareness - farkındalık
 • axiom - aksiyom
 • back region - arka bölge (Goffman)
 • backstage - sahne arkası (Goffman)
 • balance of power - güç dengesi
 • band societies - sürü toplumları
 • banditry - haydutluk, eşkıyalık
 • bar chart - çubuk grafik
 • barbarism - barbarlık
 • barter economy - takas ekonomisi
 • basic trust - temel güven (Erikson)
 • behaviour modification - davranış deðişikliði
 • behaviour therapy - davranış terapisi
 • behaviourial approach - davranışçı yaklaşım
 • behaviourial sciences - davranış bilimleri
 • behaviourism - davranışçılık
 • Being - Varlık
 • belief system - inanç sistemi
 • belief-oriented - inanç-yönelimli
 • bell-shape curve - çan eðrisi
 • bias - yanlılık
 • biased sample - yanlı örneklem
 • bimodal distribution - çift tepe deðerli daðılım
 • binary conceptual system - ikili kavramsal sistem
 • binary opposites - ikili karşıtlıklar
 • birth certificate - nüfus cüzdanı, doðum belgesi
 • birth rate - doðum oranı
 • black power movement - siyah güç hareketi
 • blank slate - boş levha
 • blue-collar worker - mavi yakalı işçi
 • body - beden
 • body language - beden dili
 • Bolshevism - Bolşeviklik
 • Bonapartism - Bonapartizm
 • booklet - kitapçık, broşür, elkitabı
 • bounded rationality - sınırlı rasyonalite
 • bourgeoisie - burjuva
 • bourgeoisification - burjuvalaşma
 • bridge principle - köprü ilkesi
 • broken text - kuralsız metin
 • bulimia - oburluk
 • bureaucracy - bürokrasi
 • busing - taşımalı eðitim
 • cadre - kadro
 • cadre party - kadro partisi
 • capitalism - kapitalizm
 • capitalist labour of contract - kapitalist emek sözleşmesi
 • captive audience - zoraki dinleyici
 • carceral organizations - tecrit kurumları
 • care - bakım
 • career - kariyer
 • cargo cult - kargo kültü
 • carnival - karnaval
 • case-by-case - Vaka bazında/temelinde
 • caste - kast
 • catalytic authenticity - katalizör sahilik
 • category - kategori
 • causal adequacy - nedensel uygunluk (Weber)
 • census - tamsayım, nüfus sayımı
 • central tendency - merkezî eðilim
 • charisma - karizma
 • charismatic authority - karizmatik otorite (Weber)
 • chiefdoms - şeflikler
 • child abuse - çocuk istismarı
 • child care - çocuk bakımı
 • child development - çocuk gelişimi
 • childhood - çocukluk
 • circulation of élites - seçkinlerin dolaşımı
 • citizen - yurttaş, vatandaş
 • citizen rights - yurttaşlık hakları
 • citizenship - yurttaşlık, vatandaşlık
 • city states - şehir devletleri
 • civic culture - yurttaşlık kültürü
 • civic disobedience - sivil itaatsizlik
 • civil code - yurttaşlık hukuku, medeni kanun
 • civil inattention - medeni kayıtsızlık (Goffman)
 • civil liberties - kişisel özgürlükler
 • civil religion - sivil din (Comte)
 • civil rights - yurttaşlık hakları
 • civil rights movements - yurttaşlık hakları hareketleri
 • civil society - sivil toplum
 • civil war - iç savaş
 • civilization - uygarlaşma
 • civilizing process - uygarlaşma süreci (Elias)
 • claims makers - kanaat oluşturucular
 • clan - klan
 • class boundaries - sınıfsal sınırlar
 • class domination - sınıfsal egemenlik/tahakküm
 • class identity - sınıfsal kimlik
 • class interest - sınıfsal çıkar
 • class interests - sınıfsal çıkarlar
 • class intervals - sınıf aralıkları
 • class location - sınıfsal mevki
 • class polarization - sınıfsal kutuplaşma
 • class society - sınıflı toplum
 • class structure - sınıfsal yapı
 • class struggle - sınıf mücadelesi
 • class-for-itself - kendisi için sınıf
 • class-in itself - kendinde sınıf
 • classical conditioning - klâsik koşullanma
 • classification - sınıflandırma
 • classless society - sınıfsız toplum
 • classroom interaction - sınıf-içi etkileşim
 • clock-time - saat zamanı
 • closed systems - kapalı sistemler (eleştirel realizm)
 • closed-ended questions - kapalı uçlu sorular
 • cluster sampling - küme örneklemi
 • co-variation - birlikte-deðişme
 • Codebooks - Kodlama Kılavuzları
 • coding - kodlama
 • coding frame - kodlama çerçevesi
 • coercive power - baskıcı güç
 • cognition - biliş, bilme
 • cognitive interest - bilişsel ilgi
 • cognitive relativism - bilişsel rölativizm
 • cold war - soðuk savaş
 • collective action - kollektif eylem
 • collective bargaining - toplu sözleşme
 • collective behaviour - kollektif davranış
 • collective conscience - kollektif bilinç, kollektif vicdan (Durkheim)
 • collective consumption - kollektif tüketim
 • collective goods - kollektif mallar
 • collective labour - kollektif emek
 • collective representations - kollektif temsiller (Durkheim)
 • collective unconsciousness - kollektif bilinçdışı
 • colonialism - sömürgecilik, kolonyalizm
 • colonization of life world - yaşantı-dünyasının kolonileştirilmesi (Habermas)
 • column numbers - sütun numaraları
 • command economy - güdümlü ekonomi
 • commodification - metalaşma, metalaştırma
 • commodities - metalar
 • commodity - meta
 • commodity fetishism - meta fetişizmi (Marx)
 • commodity production - meta üretimi
 • common sense knowledge - saðduyusal (gündelik) bilgi
 • commune - komün
 • communicative competence - iletişimsel ehliyet/yeterlilik (Habermas)
 • communicative rationality - iletişimsel rasyonalite (Weber)
 • community of memory - hafıza topluluðu
 • community studies - topluluk araştırmaları
 • comparision group - karşılaştırma grubu
 • competition - rekabet
 • competitive capitalism - rekabetçi kapitalizm
 • compliance - uyma, itaat
 • compulsory schooling - zorunlu eðitim
 • computer-assisted self-interviewing (CASI) - bilgisayar-destekli tekil-görüşme
 • concentration camp - toplama kampı
 • concept dependence - kavram-baðımlı
 • concept formation - kavram oluşturma
 • concept-dependent observations - kavram-baðımlı gözlemler
 • concept-determined observations - kavramlar tarafından belirlenen gözlemler
 • concomitant variation - birlikte deðişme
 • concrete operational stage - somut işlem aşaması
 • concurrent validity - eşanlı geçerlilik
 • conditioned reflex - koşullu refleks
 • conditioned response - koşullu tepki
 • conditioning - koşullanma
 • confidence interval - güven aralıðı
 • confirmability - doðrulanabilirlik, teyit edilebilirlik
 • confirmability - onaylanırlık
 • confirmation - doðrulama
 • confirmation - doðrulama
 • confirmationism - doðrulamacılık
 • conflict - çatışma
 • conflict theory - çatışma teorisi
 • conformity - uyumculuk
 • conjugal family - karı-koca ailesi
 • conjuncture - konjonktür
 • conscience - vicdan
 • conscription - zorunlu askerlik
 • consensus - konsensüs
 • consensus theory of truth - konsensüse dayalı hakikat teorisi
 • conservative - muhafazakâr
 • conspiracy theory - komplo teorisi
 • constant capital - sabit sermaye
 • constraint - kısıtlama
 • construct validation - yapı geçerliliði
 • construct validity - yapı geçerliliði
 • construct validity. - yapı geçerliliði
 • constructionism - inşacılık
 • constructivism - inşacılık
 • consumer society - tüketim toplumu
 • content analysis - içerik analizi
 • content validation - içerik geçerliliði
 • content validity - kapsam geçerliliði
 • context of discovery - buluş baðlamı
 • context of justification - doðrulama baðlamı
 • contextual resources - baðlamsal kaynaklar
 • contingency - olumsallık (Weber)
 • contingency table - olasılık tablosu
 • contingency theory - olasılık teorisi
 • continuous variable - sürekli deðişken
 • contradiction - çelişki, çelişme
 • contradictory class locations - çelişkili sınıfsal mevkiler (Erik Olin Wright)
 • control group - kontrol grubu
 • convenience sampling - uygunluk örneklemi
 • conventionalism - uzlaşımcılık
 • convergence thesis - yakınlaşma tezi (Clark Kerr)
 • conversitional analysis - karşılıklı konuşma analizi
 • core and periphery - merkez ve çevre (Wallerstein)
 • corporate citizenship -
 • corporatism - korporatizm
 • correlation coefficient - korelasyon katsayısı
 • corruption - yozlaşma
 • cost-benefit analysis - maliyet-fayda analizi
 • cost-push inflation - maliyet enflasyonu
 • counselling - danışmanlık
 • counter culture - karşı-kültür
 • counter revolution - karşı devrim
 • counter-factual - karşı-olgusal
 • counterbalanced experimental design - karşı-dengeleyici deneysel tasarım
 • covering-law model - kapsayıcı yasa modeli (Hempel)
 • creativity - yaratıcılık
 • credentialism - diplomacılık (Randall Collins)
 • credibility - güvenilirlik
 • credibility criteria - güvenirlik kriteri (Giddens)
 • criterion-referenced tests - kriter referanslı testler
 • critical rationalism - eleştirel rasyonalizm (Popper)
 • critical realism - eleştirel realizm
 • cross-sectional study - kesit araştırması
 • crowd behaviour - kalabalık davranışı
 • crude birth rate - kaba doðum oranı
 • cult of personality - kişilik kültü
 • cultural assimilation - kültürel asimilasyon
 • cultural lag - kültürel gecikme (Ogburn)
 • Cultural Revolution - Kültür Devrimi
 • cultural studies - kültür araştırmaları (Stuart Hall)
 • cultural theory - kültür teorisi
 • culture of poverty - yoksulluk kültürü
 • cumulative frequency distribution - birikimli frekans daðılımı
 • cumulative relative frequency distribution - birikimli nispî frekans daðılımı
 • cybernetic hierarchy - sibernetik hiyerarşi
 • cyberspace - siber uzay
 • cyclical phenomena - döngüsel olgular
 • data matrix - veri matrisi
 • de-differentiation - farksızlaşma
 • de-territorialization - coðrafî alandan baðımsızlaşma
 • de-territorialization - coðrafî a
 • decentring the subject - öznenin merkezî konumdan uzaklaştırılması
 • declining rate of profit - azalan kâr oranı (Marx)
 • deconstruction - yapı-bozumu
 • deduction - tümdengelim
 • deductive nomological explanation - tümdengelimli nomolojik açıklama
 • deep structure - derin yapı
 • defence mechanisms - savunma mekanizmaları
 • deferred gratification - ertelenmiş doyum
 • definition of situation - durumun tanımı (W. I. Thomas)
 • deflation - deflasyon
 • deindustrialisation - sanayisizleşme
 • delinquency - suçluluk
 • delinquent drift - suça sürüklenme
 • delinquent subculture - suçluluk alt-kültürü
 • demand elasticity - talep esnekliði
 • democratic centralism - demokratik merkeziyetçilik
 • democratic elitism - demokratik seçkincilik
 • demographic transition - demografik geçiş
 • denomination - mezhep
 • dependability - güvenilebilirlik
 • dependency theory - baðımlılık teorisi (Frank)
 • dependent industrialization - baðımlı sanayileşme
 • dependent variable - baðımlı deðişken
 • depletion - tükenme, azaltma, bitme
 • depletion of reserves - rezervlerin tükenmesi
 • depth ontology - derin ontoloji
 • deschooling - okulsuzlaşma (Ivan Illich)
 • descriptive statistics - betimsel istatistik
 • design effects (Deffs) - tasarım etkileri
 • desire - arzu
 • deskilling - vasıfsızlaşma (Braverman)
 • despotism - despotizm
 • determinants - belirleyiciler, belirleyici faktörler,
 • determinism - determinizm
 • deterrence - caydırıcılık
 • development - gelişme
 • deviance - sapkınlık, sapma
 • deviance amplification - sapkınlıðın artması
 • deviant case analysis - sapkın vaka analizi
 • diachronic - artzamanlı
 • dialectic of control - kontrolün diyalektiði (Giddens)
 • dialectical materialism - diyalektik materyalizm
 • diarists - günlük tutanlar
 • diary design - günlük tasarımı
 • diary extracts - günlük özetleri
 • diary interview sets - günlük görüşme setleri
 • diary-focused research - günlük-odaklı araştırma
 • dictatorship of proletariat - proletarya diktatörlüðü
 • differential opportunity structure - eşitsiz fırsat yapısı
 • differentiation - farklılaşma
 • diffusion - yayılma, difüzyon
 • diffusion of innovations - yeniliklerin yayılması
 • diploma disease - diploma hastalıðı
 • directive interview - yönlendirici görüşme
 • disability - engellilik
 • discourse - söylem
 • discourse analysis - söylem analizi
 • discrete variable - ayrık deðişken
 • discrete variable - ayrık deðişken
 • discrete variable - ayrık deðişken
 • discrete variable - ayrık deðişken
 • discrimination - ayrım, ayrımcılık
 • discursive consciousness - sözel bilinç (bilinç)
 • discursive formations - söylem biçimleri (Foucault)
 • discursive formations - söylem biçimleri
 • discursive practices - söylemsel pratikler (Foucault)
 • disembedding mechanisms - yerinden çıkarıcı mekanizmalar
 • disfunctions - olumsuz işlevler (Merton)
 • disorganized capitalism - örgütsüz kapitalizm
 • division of labour - işbölümü
 • divorce - boşanma
 • divorce between ownership and control - mülkiyet ve kontrolün birbirinden ayrılması
 • divorce rate - boşanma oranı
 • documentary research - belge araştırması
 • domination - 1. tahakküm, 2. egemenlik
 • double contingency - çifte olumsallık (Parsons, Luhmann, Habermas, Giddens
 • double hermeneutics - çifte hermeneutik (Giddens)
 • downward conflation - yukarı doðru birleştirme (Archer)
 • drop-down menu - Açılır Menü
 • dualism - düalizm
 • duality of social relations -
 • duality of structure - yapının ikiliði (Giddens)
 • eco-feminism - eko-feminizm
 • ecological validity - karşılıklı ilişki geçerliliði
 • educated - eðitimli, eðitim düzeyi yüksek
 • education community - eðitim topluluðu
 • education practitioners - eðitim uygulamacıları
 • emancipation - özgürleşme
 • emancipatory interest - özgürleşmeci ilgi
 • emergence - oluşum
 • emergent proporties - oluşumsal özellikler
 • emotional labour - duygusal emek
 • empirical research - empirik araştırma
 • empiricism - empirizm
 • empowerment research - güçlendirme araştırması
 • empowerment research - güçlendirme araştırması
 • en-soi - kendinde insan
 • episteme - epiteme (Foucault)
 • epistemological break - epistemolojik kopuş (Bachelard, Althusser)
 • epistemology - epistemoloji
 • equal chance of being selected - eşit seçilme şansı
 • experience - deneyim
 • experimental mortality - deneklerin kaybı/ölümü
 • experimental mortality - deneklerin kaybı
 • experimental sciences - deneysel bilimler
 • explanatory critique - açıklayıcı eleştiri
 • explanatory sketches - açıklayıcı taslaklar
 • explanatory understanding - açıklayıcı anlama
 • exploitation - sömürü, istismar
 • exploratory partial correlational techniques - keşif amaçlı kısmî korelasyon teknikleri
 • exploratory relational studies - keşif amaçlı ilişki araştırmaları
 • extended family - geniş aile
 • external critique - dışardan eleştiri (Giddens)
 • external validity - dış geçerlilik
 • face validity - görünüş geçerliliði
 • face validity - görünüş geçerliliði
 • factorial design - faktöriyel tasarım
 • factual statements - olgusal önermeler
 • fairness - eşit temsil
 • fairness - eşit temsil
 • falsification - yanlışlama, yanlışlanma, yanlışlanabilirlik
 • feasibility - yapılabilirlik
 • fiction - kurgu
 • fictitious - kurgusal
 • field work - alan çalışması
 • field work - kişinin etnografik araştırmaya ‘dalması' (Pole and Morrison)
 • figurations - figürasyonlar (Elias)
 • first-time researchers - ilk kez araştırma yapanlar
 • flat distribution - sivri daðılım
 • focused sampling - odaklı örneklem
 • formative disseminations - şekillendirici iletmeler
 • formative evaluation - şekillendirici deðerleme
 • formative writing - şekillendirici yazma
 • free-rider - beleşçi yolcu
 • frequency polygon - frekans poligonları
 • functional rationality -
 • functionalism - işlevselcilik
 • fuzzy generalizations - muðlâk genellemeler
 • game stage - takım oyunu evresi (Mead)
 • geneology - soykütüðü (Foucault)
 • generalizability - genellenebilirlik
 • generalizability - genellenebilirlik
 • generalized other - genelleştirilmiş diðeri (Mead)
 • generation - kuşak
 • generation-conscious - kuşak bilinci
 • generation-gap - kuşaklar arası uçurum
 • generative mechanisms - üretken mekanizmalar
 • govermentality - yönetim zihniyeti (Foucault)
 • grammaticality - doðruluk, söylemin doðruluðu
 • grand narratives - büyük anlatılar
 • grand theory - büyük boy teori
 • grounded theory - temellendirilmiş teori (Glaser ve Strauss)
 • grouped frequency distribution - gruplandırılmış frekans daðılımı
 • hegemony - hegemonya (Gramsci)
 • hermeneutics - hermeneutik
 • high infererence - güçlü çıkarım
 • historical materialism - tarihsel materyalizm
 • holism - bütüncülük
 • homeostatic loops - dengeleyici döngüler (sistemler teorisi, Giddens)
 • human capital - beşerî sermaye
 • humanities - beşerî bilimler
 • hyperreality - hiper-gerçeklik
 • I - ferdî ben (Mead)
 • I-Thou relation - Ben-Onlar ilişkisi
 • ideal speech situation - ideal konuşma durumu
 • ideal type - ideal tip (Weber)
 • idealizm - idealizm
 • identifiability - tanımlanabilirlik
 • ileriye dönük hata (prospective fallacy) - Geriye dönük açıklamaları ileriye dönük açıklamalarla karıştırma.
 • imperfet regularities - eksik düzenlilikler
 • implication - içerim
 • impression management - izlenim idaresi (Goffman)
 • indeterminism - belirlenimsizlik
 • indexical nature of meaning - anlamın baðlama-gönderimli doðası
 • indexicality - baðlama-gönderimlilik (Garfinkel)
 • indicator descriptors - gösterge betimleyiciler
 • individualism - bireycilik
 • induction - tümevarım
 • industrial - sınaî
 • industrial society - sanayi toplumu
 • industry - sanayi, endüstri
 • inferential statistics - çıkarımsal istatistik
 • informants - bilgi kaynakları
 • informed consent - bilgilendirilmiş rıza
 • infrastructure - altyapı
 • inner states - içsel durumlar
 • insider evaluation - içerden deðerleme
 • instructions for use - kullanım talimatları
 • instrumental rationality - araçsal rasyonalite
 • instrumentalism - araçsalcılık
 • inter-observer reliability - gözlemciler-arasıgüvenirlik
 • inter-rater reliability - deðerleyiciler-arasıgüvenirlik
 • inter-textuality - metinler-arasılık
 • interactive sampling - interaktif örneklem
 • interest groups - çıkar grupları
 • interim disseminations - ara iletmeler
 • Internal consistency reliability - iç tutarlılık güvenirliði
 • internal critique - içerden eleştiri (Giddens)
 • internal validity - iç geçerlilik
 • interpretative analysis - yorumlayıcı analiz (Giddens)
 • intersocietal systems - sosyal-bütünlükler-arası sistemler (Giddens)
 • interval scale - aralıklı ölçek
 • intransitive dimension - geçişsiz boyut
 • irrational - irrasyonel
 • joint action - müşterek eylem (Blumer)
 • joint production - müşterek üretim
 • journals - anı defterleri
 • journals - anı defterleri
 • judgement sampling - karar örneklemi
 • keying - ton deðiştirme (Goffman)
 • knowledgeability - bilgililik (Giddens)
 • knowledgeability - bilgililik (Giddens)
 • kurtosis distribution - basık daðılım
 • labour - emek
 • landmark buildings - simge binalar
 • language games - dil oyunları (Wittgeinstein)
 • late modernity - geç modernite
 • legitimation - meşrulaştırma, meşruluk
 • lengthy processes of checking - uzunlamasına kontrol kontrol süreçleri
 • liberal - liberal
 • liberalism - liberalizm
 • life chances - hayat fırsatları (Weber)
 • life situation - hayat durumu
 • life-world - yaşantı-dünyası (Schutz)
 • linear - doðrusal
 • linear relationship - doðrusal ilişki
 • linguistic turn -

  dile dönüş (hareketi)

 • literary - okuryazarlık
 • literature - literatür, edebiyat
 • literature review - literatür incelemesi
 • literature search - literatür araştırması
 • logocentrism - söz-merkezcilik
 • logs - kayıt defterleri
 • logs - kayıt defterleri
 • loose coupling - gevşek birliktelik
 • low inference - zayıf çıkarım
 • make the familiar strange - bilinmeyeni bilinir kılmak
 • manageable - kullanılabilir
 • marital separation - ayrılma
 • marital status - evlilik statüsü
 • Marxian - Marksçı
 • Marxist - Marksist
 • material - 1. materyal, 2. maddî
 • materialism - materyalizm
 • maturation effect - olgunlaşma etkisi, zaman etkisi
 • me - sosyal ben (Mead)
 • meaning adequacy - anlamsal uygunluk
 • meaningful action - anlamlı eylem
 • meaningful social action - Anlamlı toplumsal eylem
 • media - medya, kitle iletişim araçları
 • medieval - Ortaçað
 • melting pot - eritme potası
 • metanarratives - üst-anlatılar
 • metaphor - metafor
 • methodological individualism - metodolojik bireycilik
 • methodological pluralism - metodolojik çoðulculuk
 • methodology - metodoloji
 • mixed-mode surveys - karışık tarzda tarama araştırmaları
 • mobile sociology -

  hareketliliðin sosyolojisi (Urry)

 • modelling - modelleme
 • modernism - modernizm
 • modernity - modernite
 • mute body - suskun beden
 • mutual benign control - karşılıklı iyicil kontrol
 • mutual knowledge - karşılıklı bilgi (Giddens)
 • narratives - anlatılar
 • nation - ulus, millet
 • national interests - ulusal çıkarlar
 • nationalism - milliyetçilik
 • nationalization - uluslaşma
 • native land - anavatan
 • natural attitude - doðal tutum (Husserl, Schutz)
 • natural language - doðal dil
 • natural sciences - doða bilimleri
 • natural selection - doðal seleksiyon, doðal ayıklanma
 • naturalism - natüralizm
 • need-dispositions - ihtiyaç-eðilimleri (Parsons)
 • neo-functionalism - yeni-işlevselcilik
 • nominal scale - sınıflandırıcı ölçek
 • nominalism - nominalizm
 • non respondents - yanıtsızlar
 • non-directive interviwe - yönlendirici olmayan görüşme
 • non-places -

  geçici mekânlar (moteller, havaalanları, hizmet istasyonları, Internet, uluslararası oteller, kablolu televizyon, pahalı restoranlar)

 • non-probability sampling - olasılıklı olmayan örneklem
 • non-random sampling - tesadüfî olmayan örneklem
 • non-response - yanıtsız
 • non-standardized tests - standart olmayan testler
 • norm-referenced tests - norm referanslı testler
 • normal curve - normal eðri
 • normative statements - normatif önermeler
 • nuclear family - çekirdek aile
 • null hypothesis - sıfır hipotez
 • object relations psychology - nesne-ilişkileri psikolojisi
 • objectification - nesnelleştirme, nesneleştirme, nesnelleşme
 • objective - nesnel
 • objectivism - nesnelcilik
 • observational understanding - gözlemsel anlama
 • observational values - gözlem deðerleri
 • one-off case study design - tek seferlik vaka araştırması tasarımı
 • ontological individualism - ontolojik bireycilik
 • ontological security - varlıksal güvenlik, varlıðını güvende hissetme duygusu (Giddens)
 • ontology - ontoloji
 • open sampling - açık örneklem
 • open-ended questions - açık uçlu sorular
 • operationalize - işlemselleştirme
 • opressive power - baskıcı güç (Foucault)
 • ordinal scale - sıralayıcı ölçek
 • ordinary people - sokaktaki insanlar, sıradan insanlar
 • organizing framework - düzenleyici çerçeve
 • outsider perspective - dışarıdan perspektif
 • outsider reseacher - dışardan araştırmacı
 • overaching discursive formations - çerçeveleyici söylem biçimleri
 • parasuicide - sahte intihar
 • parole - söz (Saussure)
 • pastiche - pastij
 • pattern variables - kalıp deðişkenler (Parsons)
 • perfect market - tam piyasa
 • perfect regularities - tam düzenlilikler
 • performance indicators - randıman göstergeleri
 • performative speech acts - edimsel konuşma edimleri
 • performativity - işlerlik (Lyotard)
 • phenomenological reduction - fenomenolojik indirgeme (Husserl)
 • phonocentrism - ses-merkezcilik
 • pie chart - pasta grafik
 • play stage - oyun evresi (Mead)
 • political economy - ekonomi politik
 • popular culture - popüler kültür
 • populism - popülizm
 • position practices - konum pratikler
 • positive contamination - olumlu bulaşma (Pole)
 • positivism - pozitivizm
 • post-diary interviews - günlük-sonrası görüşmeler
 • post-Marxism - post-Marksizm
 • post-structuralism - post-yapısalcılık
 • postmodernism - postmodernizm
 • pour-soi - kendisi-için insan
 • practical consciousness - pratik bilinç (Giddens)
 • practice guidance - Uygulama kılavuzu
 • practitioner research - uygulayıcı araştırması
 • pragmatic fallacy - pragmatik hata
 • pragmatism - pragmatizm
 • pre-conceptions - ön-fikirler
 • pre-diary interviews - günlük-öncesi görüşmeler
 • pre-editing - ön inceleme
 • pre-notions - ön-fikirler
 • pre-test post-test control group - test-öncesi test-sonrası kontrol grubu
 • pre-test sensitization - test-öncesi hassasiyet
 • predictive power - öngörü gücü, öngörü kapasitesi
 • predictive validity - tahmin geçerliliði
 • presence - orada-bulunma
 • presence availability - hazır-bulunuşluk (Giddens)
 • principled sampling - ilkeli örneklem
 • privileged - ayrıcalıklı
 • pro-feminizm - erkek feminist hareket
 • probability sampling - olasılıklı (veya tesadüfî) örneklem
 • problematic - sorunsal
 • procedural values - prosedür deðerleri
 • productive power - üretken güç (Foucault)
 • proformas - kısa açıklamalar
 • progressive - ilerici, ilerlemeci
 • project report - proje raporu
 • propriety - uygunluk
 • prospective fallacy - ileriye dönük hata
 • protective cocoon - koruyucu koza
 • psychodynamic - psikodinamik
 • public sphere - kamusal alan (Habermas)
 • purposive sampling - amaçlı örneklem
 • questionnaire - soru formu
 • quota sampling - kota örneklemi
 • racial - ırksal
 • racist - ırkçı
 • random sampling - tesadüfî örneklem
 • rating scale - derecelendirme ölçeði
 • ratio scale - oranlı ölçek
 • rational - rasyonel, akılcı
 • rational choice theory - rasyonel seçim teorisi
 • rationale - mantık
 • rationalism - rasyonalizm
 • rationalization - rasyonelleştirme, mantıða bürünme
 • rationalization of action - eylemin rasyonalizasyonu (Giddens)
 • reactionary - gerici
 • realism - realizm
 • reasons - gerekçeler
 • reasons of action - eylemin gerekçeleri
 • reductive operations - indirgemeci işlemler
 • referential validity - referans geçerliliði
 • reflexive monitoring of action - eylemin refleksif gözetimi (Giddens)
 • reflexive self-regulation - refleksif kendini-düzenleme (Giddens, sistemler teorisi)
 • reflexivity - refleksivite
 • regulative idea - düzenleyici fikir
 • reification - şeyleştirme, şeyleşme
 • relational sampling - ilişkisel örneklem
 • relativism - rölativizm
 • relevance - ilgililik (istatistik)
 • replicability - tekrarlanırlık
 • representative - temsil yeteneði
 • representative demokrasi - temsilî demokrasi
 • representative sampling - temsili örneklem
 • reproduction circuit - yeniden-üretim döngüsü (Giddens)
 • research accounts - araştırma açıklamaları
 • research accounts - araştırma açıklamaları
 • research community - araştırma topluluðu
 • respondent validation - yanıtlayıcı geçerliliði
 • retroduction - geri-çıkarım
 • role - rol
 • romanticism - romantizm
 • routinization - rutinleşme (Giddens)
 • rule of law - hukukun üstünlüðü
 • sample generalizability - örneklemin genellenebilirliði
 • sample space - örneklem uzayı
 • sample statistics - örneklem istatistiði
 • sampling distributions - örneklem daðılımları
 • sampling error - örneklem hatası
 • sampling frame - örneklem çerçevesi
 • scapes - saplar
 • scatter plots - yıðılma grafikleri
 • schooling - okullaşma
 • Science and Technology Studies - Bilim ve Teknoloji Araştırmaları
 • self-fulfilling prophecy - kendini doðrulayan kehanet (Merton)
 • self-identity - bireysel kimlik
 • shared discourse - paylaşılan söylem
 • sign - gösterge
 • significance testing - anlamlılık testi
 • significant others - önemli diðerleri (Mead)
 • significant symbols - anlamlı semboller (Mead)
 • signification - anlamlandırma
 • signified - gösterilen
 • signifier - gösteren
 • signifying systems - anlamlandırma sistemleri
 • simple frequency - basit frekans, frekans
 • simple random sampling - basit tesadüfî örneklem
 • simulacra - simulakra
 • simulation - simülasyon
 • single parents - tek ebeveynli aileler
 • single-group experimental design - tek-gruplu deneysel tasarım
 • situated activity - durumsal etkinlik
 • situational impropriety -
 • situational or peripheral selves - durumsal veya ikincil benlikler
 • skewed distribution - çarpık daðılım
 • skewed to the left distribution - sola çarpık (negatif) daðılım
 • skewed to the right distribution - saða çarpık (pozitif) daðılım
 • skip patterns - atlama kalıpları
 • skip patterns - soru atlama kalıpları
 • skip patterns - soru atlama kalıpları
 • snowball sampling - kartopu örneklemi
 • social class - sosyal sınıf
 • social control - sosyal kontrol
 • social integration - toplumsal bütünleşme
 • social practices - toplumsal pratikler
 • social reproduction - toplumsal yeniden-üretim
 • social sciences - sosyal bilimler
 • social settings - toplumsal ortamlar
 • social space - toplumsal uzay (Bourdieu)
 • social status - sosyal statü
 • social system - sosyal sistem
 • social theory - sosyal teori
 • socialism - sosyalizm
 • socialization - sosyalleşme
 • sociation - toplumlaşma (Simmel)
 • sociology - sosyoloji
 • solicited accounts - istenen açıklamalar
 • split-half method - iki-yarım yöntemi
 • stakeholder participation - paydaş katılım
 • stakeholders - paydaşlar
 • standardized tests - standart testler
 • standpoint epistemology - bakış açısı epistemolojisi
 • stereotypes - kalıp-yargılar
 • strategic action - stratejik eylem
 • stratification model of society - toplumun tabakalaşma modeli
 • strong programme - güçlü program
 • structural Marxism - yapısal Marksizm
 • structural principles - yapısal ilkeler (Giddens)
 • structural properties - yapısal özellikler (Giddens)
 • structuration - yapılaşma (Giddens)
 • subject-matter - inceleme-konusu
 • subjective - öznel
 • subjectivism - öznelcilik
 • subsistence economy - geçimlik ekonomi
 • summative evaluation - düzey belirleyici deðerleme
 • summative writing - düzey belirleyici yazma
 • superstructure - üstyapı
 • surface structure - yüzey yapı
 • surplus - artı-deðer
 • survey - tarama araştırması
 • swing voters - kararsız seçmenler
 • symbolic interactionism - sembolik etkileşimcilik
 • symbolic violence - sembolik şiddet (Bourdieu)
 • symbols - semboller
 • system integration - sistem bütünleşmesi (Lockwood, Giddens, Habermas)
 • tacit knowledge - zımnî bilgi
 • tacit knowledge - zımnî bilgi
 • taken-for-granted - doðruluðu, gerçekliði sorgulanmayan, sorgulanmadan benimsenen.
 • target audiences - hedef okuyucular
 • taste - beðeni
 • tek seferlik vaka araştırması tasarımı (one-off case study design) - Bir deney grubunun deneysel uyarıcıdan sonra belli bir deðişkene göre ölçülmesi.
 • teleology - ereklilik
 • temporal order - ardışık düzen
 • test reliability - test güvenilirliði
 • testability - sınanabilirlik
 • textuality - 1. metinsellik, 2. metinleştirme
 • the unconscious - billinçdışı
 • theoretical saturation - teorik doyum noktası
 • theory - teori
 • thick description - yoðun betimleme
 • thin distribution - basık daðılım
 • time-consuming - zaman alıcı
 • time-distancing - olay üzerinden zaman geçmesi
 • timescale - zaman çizelgesi
 • top-down approach - yukarıdan-aşaðıya yaklaşım
 • top-down research - yukarıdan-aşaðıya yaklaşım
 • totalising theory - totalleştirici teori
 • totality - bütünlük
 • traditionalism - gelenekçilik
 • transcendental argument - transendental çıkarım
 • transferability - yansıtabilirlik
 • transformational model of social action - dönüştürümsel toplumsal eylem modeli
 • transitive dimension - geçişli boyut
 • transparent text - şeffaf metin
 • trial coding framework - sınama amaçlı kodlama çerçevesi
 • triangulation - nirengi noktaları
 • tribe - kabile
 • unconscious - bilinçsiz
 • unconsciousness structures - bilinçsiz yapılar (yapısalcılık)
 • underdeveloped - azgelişmiş
 • underprivileged - ayrıcalıksız
 • unemployed - işsiz
 • unemployment - işsizlik
 • unintented consequences - niyetlenilmemiş sonuçlar
 • unsocited accounts - talep edilmeyen açıklamalar
 • unsolicited accounts - istenmeyen açıklamalar
 • unstructured interview - yapılandırılmamış görüşme
 • upward conflation - yukarı doðru birleştirme (Archer)
 • utilitarian - faydacı
 • utilitarianism - faydacılık
 • utility - kullanışlılık
 • validity - geçerlilik
 • value freedom - deðerden-arınıklık (Weber)
 • value relevance - deðer-ilişkisi (Weber)
 • value statements - deðer önermeleri
 • value-added data analysis - deðer-katkı amaçlı veri analizi
 • value-oriented action - Deðere-yönelik eylem.
 • value-relevance - deðer-ilişkisi
 • value-relevant - deðer-ilişkili (Weber)
 • variable capital - deðişken sermaye
 • variable name - deðişken adı
 • violence - şiddet
 • wealth - servet, zenginlik
 • weighting - aðırlıklandırma
 • welfare - refah
 • welfare policy - refah politikası
 • willing voters - kararlı seçmenler

Ders Notları

 •    Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii

  Efeler Aydın

 •    ofis: (256) 212 84 98 / 1842
 •    fax: (256) 2135379
 •    mobil: (505) 888 73 92
 •    utatlican@adu.edu.tr
 •    utatlican@gmail.com